Ledare

Nr 4 2018: I höst läggs grunden till bättre insamling

Regeringens beslut om nya förordningar gav en stimulerande start på hösten. Insamlingen av förpackningar och tidningar ska ske bostadsnära, vilket kommer att öka återvinningen. Dessutom blir separat insamling av matavfall som bekant obligatoriskt, vilket också är positivt – då blir det mer biogas och biogödsel och sammantaget ett bättre kretslopp. 

Vad är således beslutat. Nu ska vi börja forma hur.

Avfall Sverige har fortlöpande kontakter med myndigheter, främst Naturvårdsverket, med producenter och med fastighetsägare, för att göra övergången till en mer effektiv insamlingsordning så smidig som möjlig. Vår guide kommer att bli en hjälp på vägen. Men det blir ingen kokbok med enkla instruktioner för hur en av Sveriges största avfallsrevolutioner i modern tid ska genomföras. Lösningar måste också utmejslas av de lokala parterna. Men det finns alla förutsättningar för att denna omvälvning blir riktigt bra.

Mer bekymmersamt är temat för denna tidning: plast. En ”skräp-ö” större än Mexiko har hittats i Stilla Havet. Indien dränks, bokstavligen, i sitt plastavfall. Valar svälter ihjäl med magarna fulla av plast. Att världen kan misshushålla så med detta fantastiska material är sannerligen bedrövligt.

En grundläggande orsak är förstås att konsumtionen vuxit över all rim och reson. Här finns mycket att göra, men glädjande nog händer det också saker. Allt fler krav på återvinningsbar plast eller andra, mer hållbara, material höjs. Och konsumenter världen över har börjat fundera över vad de köper och många väljer bort plastkassen – en liten men viktig produkt. Men vi får inte glömma att det är producenterna som bär ansvaret för att utforma produkterna på ett hållbart sätt. Här finns mer att önska.

För att tydligt visa var Avfall Sverige står i frågan har vi utarbetat särskilda ståndpunkter kring plast. Bland annat menar vi att alla plastprodukter från år 2030 bör utformas så att de kan återbrukas eller materialåtervinnas; det gäller alla plastprodukter och inte endast plastförpackningar. Vidare bör miljöfarliga ämnen i plastprodukter fasas ut senast till år 2030 och engångsprodukter begränsas till områden där de verkligen behövs. Vi måste öka materialåtervinningen och sikta på fossiloberoende plastproduktion.

Plast är fantastiskt, men ska användas där det är mest lämpligt. Detta, liksom jordens alla material, är guld värt.

Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige


Skriv ut: