Prenumerera på nyhetspaketet

Avfall Sveriges nyhetspaket består av branschtidningen Avfall och Miljö och nyhetsbrevet. Prenumerationen för ett helt år kostar 470 kr för medlemmar och 575 kr för icke medlemmar.

Nu har vi sänkt priset för dig som sprider tidningen och nyhetsbrevet i din organisation, till styrelse och nämnder. Från och med den 11:e prenumerationen betalar medlemmar 350 kr/ex, icke medlemmar betalar 420 kr/ex.

Maila dina prenumerationsuppgifter till info@remove-this.avfallsverige.remove-this.se.
Ange namn, postadress, ev faktureringsadress samt om din organisation är medlem i Avfall Sverige. Ange också om du vill ha nyhetsbrevet på papper eller digitalt.


Skriv ut: