"Inte svårt fasa ut fossilt"

Att ställa om till ett fossilfritt samhälle är en ödesfråga, menar Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Men det är inte svårt – tekniken och viljan finns.

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder. Regeringens mål är att ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030, och 2045 ska hela samhället vara klimatneutralt. Allt för att hålla planetens temperaturökning under två grader.

För att påskynda omställningen tillsattes Svante Axelsson 2016 som nationell samordnare för initiativet Fossilfritt Sverige, en plattform för dialog som lyder under miljödepartementet. Idag samlar de drygt 400 aktörer från näringsliv och kommuner, däribland Avfall Sverige, som på olika sätt vill bidra till nya, hållbara energi- och råvarukällor.

– Fossilfrihet är en av mänsklighetens ödesfrågor. Det är redan fem över tolv och vi spelar ett högst spel just nu, säger Svante Axelsson.

Efter alla kontakter med företag och universitet har han en tydlig bild av den värld som vi nu måste bygga.

– Det är ganska lätt att föreställa sig en planet som inte lever på olja, kol och fossil gas.  

– Vi kommer att leva i ett samhälle där vi gör fossilfritt stål, klimatsmart cement, där vi har elbilar, elcyklar och plushus. Vi kommer att äta mindre kött och mer produkter från skogen, och använda bioplast förstås. Det kommer att finnas mer mobilitetslösningar, mindre privat ägande av bilar, solceller på många tak, kanske integrerade i glasrutor. Det ser ganska fräckt ut; det är svårt att klä den här förändringen i lidande och offer.

Tekniken finns

Ett mål är att fossilfria lösningar ska bli en konkurrensfördel för Sverige, något som näringslivet i stort anammat.

– Det är ingen jättesvår utmaning rent tekniskt att ställa om. Ekonomin talar för och tekniken finns i allt väsentligt. Jag tror inte att vi har klart för oss hur välriggat systemet är för att fasa ut de fossila drivmedlen, säger Svante Axelsson.

Att ställa om flyget och jordbruket kommer att kräva mer arbete, men den största svårigheten, som Svante Axelsson ser det, ligger på det mentala planet och bland allmänheten.

– Folk tycks vara mer rädda för samhällsförändringar än klimatförändringar. Det gäller att vara väldigt tydlig i sin pedagogik om vad som är på gång och hur det drabbar olika människor; det ser jag som den största utmaningen. Ledarskap är a och o, att berätta systematiskt och pedagogiskt hur vi ska utveckla vår välfärd.

Storytelling

Berättelserna om hur omställningen ska gå till har publicerats i ”färdplaner”; byggindustrin, dagligvaruhandeln, åkerinäringen och ytterligare tio branscher har redan berättat om hur de planerar ta sig an uppgiften. Nu skrivs också en färdplan för cirkulär ekonomi.

– Det är en grundbult för att få det här pusslet att gå ihop, att resurserna cirkulerar och att vi kan utnyttja bioekonomin på ett smart sätt, säger Svante Axelsson.

Men en cirkulär ekonomi kommer att kräva att avfallssektorn fortsätter att agera som samhällets njure ytterligare ett tag.

– Vi måste avgifta kretsloppet, vi måste rensa bort det dåliga. I vissa fall är förbränning ett alternativ, i andra fall handlar det om att få till ett producentansvar och minska inflödet av dåliga produkter i samhället, i avfallsledet är det för sent.

Svante Axelsson välkomnar EU:s förbud mot engångsprodukter av plast och har stora förhoppningar kring ekodesign-direktivet.  

CCS nödvändigt

Att enbart minska utsläppen av fossil koldioxid räcker inte, vi måste också samla in och lagra koldioxid, så kallad CCS – Carbon Capture and Storage.

– Det är svårt att se att det ska gå utan CCS. Om vi nu ska nolla utsläppen först och sedan binda måste vi plocka ner koldioxiden, antingen i biosfären eller under mark, vi behöver nog både och för det är ganska stora volymer som ska bort. IPCC:s rapport visar tydligt att CCS måste till för att nolla utsläppen.  

Inte heller denna teknik är så komplicerad.

– Vi har tryckt ihop gas under lång tid. Det nya är att stoppa ner den under havsbotten och det har de också gjort i Norge. På ett sätt för vi tillbaka kolatomerna där de kom ifrån. Det kommer att vara ganska dyrt, men CCS ser jag som nödvändigt.

Sverige ska inspirera

Flera företag, som Coop och Ica, har gått före och har som mål att inget fossilt tillflöde ska finnas i deras förpackningar redan 2030. Det lovar gott, menar Svante Axelsson.

– Jag är ganska övertygad om att Sverige kan bli fossilfritt. Jag är mer orolig för världens förmåga att klara klimatmålen. Sverige är ett av länderna som har det lättast, i och med att vi har mycket förnybar energi och företag som är villiga och ser möjligheterna, vi har en stark opinion, konstruktiva fackföreningar och en stark miljörörelse.  

Svante Axelsson hoppas ändå att Sverige ska kunna inspirera världen.

– Vi ska bli fossilfria med gott humör, då kommer andra att följa efter oss. Ett syfte med den samhällsmodell som vi nu skapar är att den ska sprida sig. Hela klimatfrågan ska lösas demokratiskt med folk som ska omväljas, då måste samhällsförändringen vara så attraktiv att folk röstar på de som gör det som är nödvändigt för klotet.

– Samhället är moget för en förändring. Mycket är förberett och det är inte så komplicerat – det måste fler människor känna till. Kunskapsförmedling om det fossilfria samhället, hur det ser ut och att det är möjligt att genomföra, det skapar en framtidstro.

Text: Karin Jönsson, Avfall Sverige

 Skriv ut: