Avfall och Miljö nr 3 2019

Rustade för framtiden

Förtydligat producentansvar och bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper. Obligatorisk matinsamling och utökat stöd för biogasen. Ny avfallslagstiftning i Europa och lag mot engångsplast. Regeringsbildning med avfallsfrågan i fokus och återbruk som årets julklapp.

När jag ser tillbaka på mina år som ordförande i Avfall Sverige ser jag en utveckling med tydliga resultat i de hållbarhetsfrågor som vi drivit under så många år. Jag lämnar över till en ny ordförande och konstaterar att vår organisation har stärkts, breddats och att genomslaget för våra frågor om avfall, återvinning och återbruk är mycket starkt.

Vi ser en ökad miljö- och klimatmedvetenhet lokalt, nationellt och internationellt och i vår strävan att ställa om till en cirkulär ekonomi blir våra frågor bärande och konkreta. När Greta Thunberg med sin självklara tydlighet sätter behovet av klimatinsatser på världskartan, blir sopsorteringen, återvinningen, second-hand-inköpet eller resan med biogasbussen vårt konkreta bidrag till en mer hållbar framtid.

En av de dagsaktuella utmaningar vi står inför är genomförandet av 2018 års nya avfallsförordningar, som syftar till att underlätta för hushåll att sortera, att öka materialåtervinningen och minska mängden förpackningar- och tidningar i restavfallet. Ett system som varit separerat från kommunernas bostadsnära insamlingssystem ska nu samsas vid dörren till alla landets hushåll. Detta ställer krav på samsyn, samordning och samverkan mellan kommuner och näringsliv.

I april presenterade vi en samverkansplattform tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Förpacknings och tidningsindustrin, FTI. Det är en plattform där vi gemensamt står upp för de nya förordningarna, att huvudregeln är bostadsnära insamling och att de lokala systemen och förutsättningarna ska utgöra basen för genomförandet. Det är en unik överenskommelse för att möjliggöra cirkulära lösningar med ökat materialutnyttjande och minskad klimatpåverkan. En överenskommelse för att det ska bli lätt att göra rätt.  

Sist av allt vill jag tacka alla Avfall Sveriges medlemmar och alla samarbetspartners som varje dag bidrar till den nödvändiga omställningen. Det är ni som gör skillnad, det är ni som skapar framtidstro.

 

Text: Claes Thunblad, ordförande Avfall Sverige


Skriv ut: