Avfall och Miljö nr 1 2021

Ömsom vatten, men vi går åt rätt håll

Returpappret slutade i besvikelse. Efter månader av intensiv debatt beslutade regeringen strax före jul att upphäva producentansvaret. Från och med 2022 ska kommunerna sköta insamling och återvinning av gamla tidningar och reklamblad utan någon ersättning från de som satt produkterna på marknaden. Det är ett klart brott mot principen om att förorenaren ska betala. Nu får vi ta skeden i vacker hand och Avfall Sverige arbetar för att på bästa sätt kunna bistå kommunerna inför övergången – håll utkik efter vårt material på medlemssidorna, det uppdateras löpande.

Mer glädjande är regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi, som presenterades i januari. Äntligen ser produktpasset ut att kunna realiseras och därmed göra det osynliga avfall som uppstår under produktionen synligt, så som vi framfört i vår kampanj. Ett produktpass ökar möjligheten för konsumenter att göra hållbara val, men också för återvinningen att bli effektiv och säker. Även kvotplikt är något som Avfall Sverige jobbat för och nu har Naturvårdsverket fått i uppdrag att föreslå produkter och material där krav på inblandning av återvunnen råvara kan införas. Vi kommer att jobba för att kvotplikten ska omfatta returpapper, för att underlätta kommunernas avsättning. Handlingsplanen för cirkulär ekonomi leder åt rätt håll, men mer – mycket mer – krävs för att vi ska kunna nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Då är det gott att se hur innovationskraften och tekniken också bereder väg mot cirkularitet. Sysavs unika anläggning för automatisk sortering av textil har nu invigts – ett strålande exempel på vad gott samarbete mellan det offentliga, forskningen och näringslivet kan åstadkomma.  Renewcell kompletterar väl med sin återvinning, som i och med flytten till Sundsvall nu expanderar verksamheten till industriell skala. I januari börsintroducerades företaget och första handlingsdagen ökade aktien i värde med 53 procent. Det är uppenbarligen många som tror på cirkulära lösningar och vill vara delaktiga i den omställning som vi står inför.

Ett producentansvar för textil, som föreslogs i en utredning i december, utgör en god grund för mer hållbara lösningar för våra gamla kläder. Det är troligen en förutsättning för att få sådana volymer att återvinning är möjligt – naturligtvis sedan allt som kan återanvändas sorterats ut. Utredaren ser att kommunerna kan fylla en viktig roll genom insamling av textilavfall, men någon fastslagen ersättning föreslås inte.

Kommunerna är duktiga på det här med att organisera avfallsinsamlingen, antingen i egen regi eller genom att anlita privata aktörer. Låt gärna kommunerna sköta den biten, så att insamlingen förblir miljösäker, samordnad och effektiv. Men för att kunna upprätthålla principen att det är förorenaren som betalar måste kommunerna också ersättas för denna insamling. Först när de verkliga kostnaderna för det som sätts på marknaden blir tydliga kan vi förvänta oss att även tillverkarna bidrar fullt ut till det cirkulära samhället.

Text: Tony Clark, vd Avfall Sverige

Läs tidigare ledare

Nr 1 2020: ”Kommunerna är en cirkulär kraft i hela landet”

Nr 2 2020: "En stolt avfallshanterare"

Nr 3 2020: "Om ansvar och längtan"

Nr 4 2020: "Nu skapar vi verktyg för verkstad och en cirkulär ekonomi"

N5 5 2020: "Samhällsbygge ingen plats för snabba cach"Skriv ut: