Avfall och Miljö nr 2 2019

Stoppa fake recycling av plast

I mars meddelade Indien att de kommer att förbjuda import av plastavfall. De vill inte längre agera soptipp för världens överflödskonsumtion. I fjol kom samma besked från Kina. Samtidigt spår experter att konsumtionen av plast kommer att fördubblas inom 10 till 15 år.

Det står klart att världen saknar möjlighet att ta hand om allt plastavfall.

Materialåtervinning är en bra målsättning, men svår att genomföra i praktiken när det gäller plast. I alla fall just nu. Den nya, toppmoderna anläggningen för sortering av plastförpackningar i Motala räknar med ett rejekt om 30 procent. Det beror på att produkterna är felkonstruerade från början, och därför lär vi inte få bättre resultat i Indien eller Kina.

Uppenbarligen har vi här satt igång processer som vi inte har förmåga att hantera – vi är inte så smarta som vi tror. Och uppenbarligen kommer mängden plast i haven fortsätta att öka om vi håller fast vid denna strutsmentalitet att skicka avfallet någon annan stans. Det är fake recycling.

Detta misslyckande har gett smärtsamt tydliga effekter på miljön, där många områden bokstavligen drunknar i plast. Men det visar också på en djup orättvisa. Vi i den rika delen av världen kan köpa oss fria. För fattigare länder finns inte den möjligheten.

Om vi vill lösa plastproblemet måste vi bli bättre på att producera plast, på att samla in den på och att behandla den. Men det krävs också globala överenskommelser. Avfall i allmänhet och plast i synnerhet måste bli en del i varje handelsavtal. Här har världens länder möjlighet att sätta ner foten, för det är i handelsavtalen som man pratar pengar och kan sätta värde på resurserna.

Kanske måste vi också ompröva vårt mål om materialåtervinning av plast – åtminstone på kort sikt. Förbränning med energiåtervinning och med högklassig avgasrening ger oss förvisso inte plasten i retur, men det kan tillfälligt lösa problemet med plast som inte kan återvinnas på annat sätt.

Men vi bör också titta på de lösningar som flera länder, som drabbats hårt av plastbergen, tagit till: att förbjuda onödig plast. När plastpåsarna försvinner dyker det upp andra, mer hållbara lösningar. Drinkpinnar, plastmuggar, sugrör har förbjudits, och som vi kan läsa i detta nummer diskuterar Vanatu ett förbud mot engångsblöjor med plast.

Att ställa om till ett samhälle helt utan plast är vare sig möjligt eller önskvärt. Men låt oss inspireras av de länder som på ett ansvarsfullt sätt tagit tag i frågan. Egentligen är det inte länder som Kina och Indien som borde förbjuda avfallsimport, det är vi som borde förbjuda export av avfall till länder med fake recykling.

Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige

Läs tidigare ledare

Nr 1 2019: Regeringen utlovar aktiv avfallspolitik


Skriv ut: