Råd för färre bränder

Avfall Sverige publicerar nu en rekommendation för hur avfallsbranschen bör agera och planera för att minimera bränder i avfallslager. Den är resultatet av ett samarbete mellan avfallsaktörer, Räddningstjänsten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Varje år drabbas Sverige av mellan 60 och 70 större avfallsbränder. De ger ofta omfattande utsläpp till miljön, både via luft och vatten.  

– Den rekommendation som Avfall Sverige nu tagit fram ska skapa en bättre förutsättningar för ett proaktivt brandskyddsarbete, säger Johan Fagerquist, rådgivare på Avfall Sverige.

Mycket handlar om planer och dokumentation.  

– Det ges inga detaljerade rekommendationer kring olika lösningar, utan vi har snarare försökt beskriva hur man kan tänka igenom den egna verksamheten, säger Anders Lönnermark på Rise, som varit projektledare. Processen är viktig, att man har en lagringsplan och en beredskapsplan för vilka kontakter man ska ta med alla journummer noterade.  

Vissa konkreta råd ges ändå. Det gäller att man faktiskt vet vad man lagrar och inte blandar för mycket olika material med olika fukthalt, annars blir det lätt förhöjd temperatur. Vidare ska man lagra längs med vinden inte på tvärs. En bra mottagningskontroll är också en viktig för att eliminera riskerna.

För anläggningar som saknar bra möjligheter att ta hand om släckvatten behövs jord eller andra material att täcka med, och fordon och chaufförer i tillräcklig mängd. Fria ytor, dit man kan flytta material för att undvika brandspridning, underlättar.

Brandmännen jublar

Bland de som tagit aktiv del i arbetet med rekommendationerna finns Johan Nilsson på Räddningstjänsten i Jönköpings län – en region som drabbats av flera stora avfallsbränder.

– Det är suveränt att branschen börjar lyfta frågan om bränder på avfallsanläggningar. Det är ett bra jobb som har gjorts, säger han.

– Det är utvecklande att jobba med en bransch som ser bekymret och som tar tag i det.

Avfallsbränder innebär ohälsosamma arbetsmiljöer och innebär ofta dyra insatser som binder mycket resurser för Räddningstjänsten.  

– Jag ser gärna att Avfall Sverige också delar med sig även till de som inte är medlemmar, så vi kan få en branschstandard. Det skulle ge bättre förutsättningar för konkurrens på lika villkor.

Även om Johan Nilsson välkomnar den rekommendation som nu presenteras ser han att mer arbete återstår. Hantering av släckvatten och metodval kan utvecklas, men också regelverket kring avstånd och lagringshöjd för olika avfallstyper.

– Jag hoppas att vi så småningom får en transparent och rättssäker process kring tillståndskrav och tillsyn, så det blir en mer lika bedömning över landet. Idag svajar det för mycket mellan länsstyrelserna.  

Minska samhällsstörningar

Även på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är nöjd med resultatet.  

– Det är positivt med en gemensam standard, säger Christina Ronquist på MSB.

– Avfallsbränder orsakar miljökonsekvenser och kan även medföra samhällsstörningar av olika slag. Idag finns det inte några riktigt effektiva metoder för att hantera större bränder på avfallsanläggningar. Därför är viktigt att arbeta förebyggande för att förhindra och minska konsekvenserna av sådana bränder.

Christina Ronquist framhåller också betydelsen av samverkan med kommunala räddningstjänsten när en insatsplan ska tas fram, och vikten av att öva tillsammans:  

– Mentalt förberedda aktörer ökar möjligheten att hantera en händelse effektivt.

Sprider kunskap

Anna Stöllman på Renova är en av flera kommunala aktörer som medverkat i arbetet:

– Rekommendationerna är ett bra sätt att sprida kunskap och erfarenheter inom branschen både vad gäller förebyggande arbete och kring hantering av brandtillbud, säger hon.

MSB vill helst inte se några avfallsbränder framöver, men det kan bli svårt.

– En noll-vision för uppkomna bränder tror jag inte på, säger Anders Lönnermark. Det kommer nya material med nya risker. Men det handlar om att sätta en noll-vision för större bränder, att de inte ska bli så svåra att hantera. Vad branschen vill är att komma fram till spelregler, men också att göra det på ett säkert sätt utifrån de egna förutsättningarna. Vi hoppas att branschen ska försöka följa dessa rekommendationer.

Text: Karin Jönsson, Avfall Sverige

 

Läs mer i rapport 2019:16 Branschöverenskommelse för proaktivt brandskyddsarbeteSkriv ut: