Skogstraktor tömmer öarnas slambrunnar

I Stockholms skärgård har ett specialbyggt fordon lett till stora förbättringar i arbetsmiljön och gett många öbor tillgång till god service.

Slamtömning är en av de tyngsta uppgifterna i avfallshanteringen, när slang ska dras från bil till brunn. Och det blir inte enklare när slambrunnen ligger på en ö med fler kostigar än vägar.

Fredrik Karlsson vet. Han är chef för avfall och miljölogistik vid Roslagsvatten, och ansvarar för avfallshanteringen i Vaxholm och Österåker. De två kommunerna har tillsammans 85 bebodda öar och ambitionen är att kunna tillhandahålla sådan service att det går att bo här permanent.

 – Vid upphandling av de här tjänsterna lägger vi väldigt stort fokus på att ställa krav på entreprenörer så de förstår att det ingår i uppdraget att tömma alla anläggningar, oavsett vilka förhållanden som råder. Men vi ger entreprenören stor rådighet över hur insamlingen ska gå till, säger Fredrik Karlsson.

Uppfinnare

Den entreprenör som bäst motsvarat Roslagsvattens krav är Svensk Tanktransport. Sedan 1970-talet tömmer familjeföretaget slambrunnar åt kommuner i Stockholms skärgård. De senaste åren sker det delvis med egna, specialbyggda fordon.

– Jag har en far, Bo Wallberg, som är ett geni när det gäller sådana saker. Han tog kontakt med tillverkare av skogsmaskiner och såg att de borde gå att bygga om till slamhämtning. Sedan har tanktillverkare byggt specialtankar med kompressor, berättar Tommy Wallberg på Svensk Tanktransport.

Resultatet är ett smidigt fordon, det minsta är 1,55 meter brett och väger 5 ton med full last i den 3 kubikmeter stora tanken.

– Vi kan köra på stränder, på klippor och uppför hala grässlänter. Samtidig är marktrycket väldigt lågt på grund av de många och breda däcken, säger Tommy Wallberg.

Strandkontakt

I konceptet ingår också ett fartyg, som den smidiga slamsugen fraktas ut på.

– Vi har byggt ett väldigt grundgående fartyg, bara 1,5 meter djupt i aktern och i fören går vi bara några centimeter på djupet. Det gör att vi tar oss in på väldigt många ställen. 

– Tidigare fick man lägga sig vid en brygga och sedan dra slang upp. Nu klättrar vi iland nästan var som helst och kör hela vägen fram till anläggningen. Det spar tid, det blir billigare för fastighetsägaren och framför allt har vi kommit till rätta med arbetsmiljöproblemen.

När fordonet gjort sitt jobb återvänder det till färjan, där den mobila tanken töms i större tankar, integrerade i skrovet.

Önskar mer miljöhänsyn

Även om de ombyggda skogsmaskinerna ursprungligen var tänkta att användas på skärgårdsöar, har dess smidighet visat sig behövas även på fastlandet. Fastigheter där slamhämtningen stoppats av arbetsmiljöskäl har exempelvis kunnat erbjudas hjälp.

Och Tommy Wallberg menar att många fler skulle kunna ansluta sig till kommunens slamhämtning, tack vare deras teknik.

– I skärgården är det väldigt mycket dispenser, där fastighetsägare får ta hand om sitt slam själva. På vissa håll fungerar det bra, på andra håll är det katastrof – där lakar det rätt ut i Östersjön.

– Vi kan tömma 85-90 procent av alla fastigheter i skärgården, men idag tömmer vi kanske bara hälften, så det finns utvecklingspotential.

Dyrt men bra

Beställaren på Roslagsvatten, Fredrik Karlsson, är nöjd med lösningen.

– Det finns inget facit för hur man ska få till en god service i skärgården. Det är förknippat med förhållandevis höga kostnader och vi behöver vara innovativa och kreativa för att lösa uppgiften. Här har vi ett bra samarbete, säger Fredrik Karlsson.Skriv ut: