Brittiskt/skandinaviskt utbytesprogram 2018

De närmaste fyra åren kommer fem skandinaver från Sverige och Danmark att få möjligheten att delta i ett utbytesprogram som ger deltagarna möjlighet att besöka utvalda kommuner och verksamheter inom avfalls- och återvinningssektorn i Storbritannien. Utbytesprogrammet fokuserar på erfarenhetsutveckling kring både drift, arbetsmiljö och miljö. Alla inom avfallssektorn kan ansöka om att delta.

Avfall Sverige har i samarbete med Dakofa och brittiska CIWM och med stöd från Köpenhamns kommun och Rambøll, ingått ett avtal om att genomföra ett utbytesprogram mellan Sverige, Danmark och Storbritannien. Utbytesprogrammet tar sin utgångspunkt i att hela sektorn kommer att genomgå stora förändringar i samband med övergången till en cirkulär ekonomi. Målet med detta program är alltså att påskynda erfarenhetsutvecklingen mellan de deltagande länderna i takt med att vi förbereder oss för framtidens utmaningar.

Under två veckor kommer deltagarna att få en unik möjlighet att utbyta kunskaper med brittiska kollegor. Utbytesprogrammet är en uppföljning av det tidigare genomförda Leonardo-programmet, som visade att denna form av utbyte med praktiska erfarenheter och stöd framför enbart teoretiska kunskaper, är en mycket effektiv form där deltagarna kan utmana gängse arbetsmetoder och praxis kring drift, arbetsmiljö och miljöfrågor. Det förväntas också att det medför väsentliga verksamhetsfördelar för de deltagande organisationerna i de tre länderna.

Ny omgång 2018

Den första omgången genomfördes under hösten 2017. Utvärderingen av denna utväxling finns att ladda ner för att ta del av.

Nästa omgång för svenska (och danska) aktörer att få delta kommer att vara från den 27 oktober till 10 november 2018. Ansökningstiden går ut den 18 maj och du kan ladda ner ansökningar via länkarna nedan.

Guidelines – så ansöker du

Ansökningsformulär

Din ansökan ska skickas som pdf-fil till uk-exchange@remove-this.ramboll.remove-this.dk, den ska vara inskickad senast den 18 maj 2018.

”Som att göra sitt jobb i ett annat land”

Agneta Persson och Krisztina Laszlo från Sysav i Malmö tillbringade två veckor hos Amay Waterbeach Waste Treatment Facility i England i höstas. Det ingick i ett utbytesprogram mellan Sverige, Danmark och Storbritannien där personal under ett par jobbveckor kan utbyta erfarenheter med kollegor i ett annat land. ”Det är som att göra sitt jobb i ett annat land” säger Krisztina. Mycket är sig likt, men det finns också en hel del skillnader till exempel i relationerna till cheferna. I England är det mycket mer hierarkiskt medan vi har närmare relationer till cheferna tycker Agneta och Krisztina.

”Utbytet var verkligen fysiskt arbete, inte bara studiebesök” menar Agneta. De fick utföra olika arbetsuppgifter parallellt med brittiska kollegor. Efter hemkomsten ordnades ett möte för att sammanfatta erfarenheterna under ledning av Rambøll Danmark, som samordnar utbytet på uppdrag av de tre länderna. Agneta och Krisztina har också skrivit varsin rapport som finns för nerladdning här nedan.

Agneta Perssons utvärdering

Krisztina Laszlos utvärdering


Skriv ut: