Avfall Sveriges årsmöte 2023 Kalmar 30-31 maj

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte!

I år hålls Avfall Sveriges årsmöte i Kalmar med Kretslopp Sydost som årsmötesvärd den 30–31 maj. Årsmötet bjuder på avfallsbranschens största utställning och efterlängtade möjligheter att nätverka och mingla med kollegor från hela landet. Konferensen inleds med sedvanlig årsstämma och fortsätter sedan med aktuella inspel från branschen och politiken samt fakta och inspiration.  

Redan den 29 maj inbjuds deltagare att hänga med på intressanta studiebesök, och mingla med kollegor på kvällens dagen före-träff. Den mycket uppskattade träffpunkten för förtroendevalda arrangeras också.  

Konferensen lyfter aktuella avfallsfrågor, inte m minst kring kommunernas övertagande av insamlingsansvaret för förpackningar. Vi blickar också ut på den nationella och europeiska arenan, vad händer här inom avfallsområdet? Under konferensen uppmärksammas också Bästa avfallskommun. 

Programmet uppdateras löpande här på hemsidan. Under fliken Program presenteras preliminära hålltider.

Program

Programmet uppdateras löpande.

För utskrift, ladda ner programmet här

 

Måndag 29 maj

Em.

Välj bland två studiebesök

Läs mer under Praktisk information. Observera att föranmälan krävs för båda aktiviteterna.

18.00-19.00

Träffpunkt för förtroendevalda bland Avfall Sveriges medlemmar

19.00-21.00

Dagen-före-mingel

Tisdag 30 maj

08.00

Utställningen invigs

08.30-09.30

Årsmötesförhandlingar

Samtidigt registrering och kaffe

10.00

Välkomna till Kalmar och Avfall Sveriges årsmöte 2023

Under programmets första dag blir det bland annat presentation av aktuella omvärldsfrågor ur ett europeiskt och nationellt perspektiv samt utdelning av Avfall Sveriges stipendium och vi utser Bästa avfallskommun.

Johan Persson, KSO Kalmar, och Maia Dahlberg, ordförande i Kretslopp Sydost

Lars Stjernkvist, Ordförande Avfall Sverige

Sofie Gunnarsson, Moderator

HAR AVFALLSHIERARKIN SPELAT UT SIN ROLL?

10.15

Avfallshierarkins utveckling de närmsta åren

Tony Clark

Avfall Sverige

Röster från branschen och från framtiden

John Tumpane

Formas

Ingela Hiltula

Naturvårdsverket

Maria Schade

Kretslopp Sydost

 

Moderatorlett samtal

11.45-13.15

Lunch och utställning

DET POLITISKA LANDSKAPET

13.15

Gränsöverskridande samarbeten visar vägen till cirkulära samhällen

Per-Olof Hallberg

Gästrike återvinnare

Dramatiken och politiken i Europa

Ylva Nilsson

EU-journalist och författare

Regeringens klimathandlingsplan

Eva Mineur

Klimatpolitiska rådet

Moderatorlett samtal med föreläsarna

14.30

Paus

15.00

Avfall Sveriges stipendier

Cecilia Holmblad

Ordförande Avfall Sveriges utvecklingskommitté

15.10

Pris till Bästa avfallskommun

Jenny Westin

Avfall Sverige

15.20

Betydelsen av öl och filtar i miljöarbetet

Oskar Kihlborg

Hållbar äventyrare

16.00

Avslutning av konferensens första dag

19.00

Middag

Värd, Kretslopp Sydost

Onsdag 31 maj

KOMMUNERNAS INSAMLINGSANSVAR FÖR FÖRPACKNINGAR

08.30

Programstart

Senaste nytt kring kommunernas nya insamlingsansvar för förpackningar. Det förändrade ansvaret rör hela kommunen, men hur? Och vad gör Avfall Sverige? Exempel på frågor som kommer att lyftas: styrmedel och hur man kan knyta till avfallsplanen, beteendefrågor, informationsansvar och kommunikationsinsatser och uppföljning, för småhus liksom flerbostadshus och samlokaliserade verksamheter.

08.40

Status

Sven Lundgren

Avfall Sverige

09.00

Utmaningar och mål med kommunikationen i förändringen

Anna-Carin Gripwall

Avfall Sverige

09.15

Taxan som styrmedel i ett nytt landskap

Marie Rytterstedt

Miljö & Avfallsbyrån

09.35

Paus

10.05

Erfarenheter kring upphandling av insamling och omlastning - flerbostadshus och ÅVSer

Caroline Svensson

June Avfall & Miljö AB

10.30

Bättre sortering i flerbostadshus

Frida Blad

Ramboll

10.45

Att mäta och följa upp mängden förpackningsavfall

Malin Liss-Lundeberg

Kopparstaden AB

11.00

Avslutande samtal med moderator

11.30

Lunch och avslutning

Praktisk information 

Utställare

Avfall Sveriges erbjuder i år sina medlemmar en mindre utomhusutställning i samband med årsmötet. Den kommer att äga rum under tisdagen och är utomhus i anslutning till konferensanläggningen.

Anmälan av utställningsplats och hotell sker här.

Sista anmälningsdag är den 28 april. I mån av plats kan anmälan ske efter den 28 april till en högre avgift. För frågor kring din anmälan kontakta Tina Malmström på TM Event via mail till congress@tmevent.se eller tel 0760-21 26 01. Praktiska frågor om utställningen ställs till Jon Djerf via mail till jon.djerf@avfallsverige.se.

 

AMCS Group

AMCS is an enterprise grade cloud and software platform that is designed based on the best practice processes of thousands of customers with some of the most complex logistics operations in the world. Our platform is inspired by market trends, driving automation and delivering end-to-end standardization and optimization of all your business processes. We enable our clients across the globe to automate, de-carbonize and optimize the most challenging logistics across the waste and recycling, complex logistics and utilities industries.

Bintel AB

Bintel arbetar stenhårt för att, tillsammans med våra kunder, digitalisera avfallsbranschen, så att vi steg för steg eliminerar ineffektivitet, skapar besparing och reducerar branschens CO₂ avtryck till ett absolut minimum.

BioBag Sverige

BioBag är en av de största tillverkarna i världen av komposterbara & biologiskt nedbrytbara påsar/säckar för insamling av matavfall. Genom att använda BioBag undviker man spridningen av mikroplaster. BioBag för matavfall

 • Andas och reducerar vikt på matavfallet upp till 25% på 7 dagar (WVTR)
 • Färre problem med flugor & larver sommartid
 • Färre problem med fastfrysningar i kärl vintertid
 • Färre problem med lukt & mögel sommartid
 • Mer mängder matavfall in till anläggningen
 • Bättre hygien under diskbänk samt för de som hanterar & transporterar matavfallet 
 • Uppfyller de nya kraven i SPCR-120
 • Inga mikroplaster
 • Förnyelsebara råvaror
 • Biologiskt nedbrytbara (EN-13432) 
 • Komposterbara (EN-13432)

BM System AB

BM System visar FetchPlanner, vårt system för avfalls-och återvinningsbranschen. Med FetchPlanner kan man planera, följa upp, kvalitetssäkra, debitera och optimera verksamhet inom er bransch. Ni är välkomna till vår monter för att diskutera hur vi kan göra er verksamhet bättre, med högre kvalité och effektivitet!

Botek Systems AB

Botek Systems AB levererar lösningar som stöttar avfallsbranschen in i en hållbar framtid.

Vi utvecklar dynamiska system som genererar detaljerad avfallsstatistik. Robusta produkter som förbättrar insamlingstjänster genom mobil vägning, RFID-registrering och uppkopplade fordon.

Bozzanova AB

Bozzanova är kommunikationsbyrån bakom Avfallsappen – plattformen som effektiviserar kommuners avfallshantering. Avfallsappen samlar tjänster inom avfallshantering, renhållning, vatten och fjärrvärme och levereras som en nyckelfärdig lösning, utformad efter önskemål. Med ett stort modulbibliotek, BankID och API-kopplingar till branschens ledande affärssystem finns närmast gränslösa möjligheter. Vi är ett team av programmerare, kommunikatörer och designers som genom en lång rad samarbeten med kommunala verksamheter blivit förtrogna med avfallsbranschens processer.

C3C Engineering AB

C3C

C3C Engineering – Mer än bara betongblock! Hos oss finner ni helhetslösningar för alla anläggningar inom avfalls-och återvinningsbranschen. C3C Blocksystem® för materialfickor, nätningsramper, brand -och bullerskydd mm. I vår monter presenteras också vårt koncept för Robusta sorteringshallar. Välkomna till ett kreativt byggbolag med över 220 års samlad erfarenhet av prefabbetong. Med hjärta och hjärna och ett unikt nätverk av samarbetspartners levererar vi världsledande lösningar som tydligt skapar nytta för våra beställare. Robust, flexibelt och kostnadseffektivt!

Colligio AB

Colligio. Offentlig upphandling är Colligios vardag. Med lång erfarenhet av upphandling inom områden som varor, tjänster, IT och byggentreprenader hjälper vi dig på vägen till en god affär. I upphandlingsprocessen kan vi fungera som projektledare för hela uppdraget eller bidra till processen där ni behöver hjälp. Vill du förbättra dina egna kunskaper om offentlig upphandling kan vi hjälpa er med utbildningar på olika nivåer. Våra jurister som ger upphandlingsjuridiskt stöd arbetar även som upphandlingskonsulter. Detta gör att vi har praktisk erfarenhet av och förstår de problem som ni ställs inför. Eftersom vi arbetar enbart med beställarsidan kan du vara trygg med att vi aldrig sitter på dubbla stolar. Vi erbjuder även samordnad upphandling. När vi kan hantera många upphandlingsprocesser parallellt inom samma område och utnyttja synergieffekter finns goda möjligheter till högre kvalitet och lägre kostnader. För oss på Colligio innebär samordnad upphandling bland annat att varje deltagande myndighet får möjlighet att skapa sin egen kravbild och därmed forma affären efter egna önskemål och politiska förutsättningar. Vad vi kan erbjuda:

• Genomföra upphandlingar

• Utbildning

• Samordnad upphandling

• Upphandlingsjuridiskt stöd/rådgivning

Med kontor från Falun i norr till Göteborg i söder finns vi alltid nära dig

Eko Service Skandinavien AB (Svensk Freonåtervinning )

Eko Service Skandinavien AB (Svensk Freonåtervinning) destruerar det farliga avfallet kylskåp och relaterat, och även isoleringar som haft freon som blåsmedel.

Envac Scandinavia AB

Envac är världsledande inom automatiserad avfallshantering. Våra sopsugssystem och optiska sorteringsanläggningar gör städer smartare och mer hållbara, och möjliggör en mer effektiv och miljövänlig resursåtervinning.

Envir AB

Envir

Envir AB är ett konsultföretag med mer än 15 års erfarenhet och arbetar uteslutande med plockanalyser av hushållsavfall, förpackningsmaterial, grovsopor och verksamhetsavfall samt närliggande konsulttjänster. Verksamheten genomför årligen flera hundra analyser för både kommunala bolag och privata aktörer. Envir samarbetar även med Universitet och forskare genom olika forskningsprojekt. Idag finns verksamheten stationerad i Skåne där man har uppfört ett ändamålsenligt avfallslaboratorium – det första och enda av sitt slag i Norden!

Facility Labs AB

Facility Labs kan med smart teknik bearbeta stora mängder data för att ge användare en korrekt bild av den infrastruktur som omger återvinningscentraler, trafikmiljöer och handelsplatser. Facility Labs tillhandahåller ett inpasseringssystem till återvinningscentraler. Inpasseringssystemet erbjuder ett kombinerat statistik- och fakturasystem med automatisk fakturering av vissa besökargrupper. Vi utför även nulägesanalyser, som är en analys över besökarna till en återvinningscentral. Statistiken ger en bra bild av när besökarna ankommer, vilken typ av besökare (privat, företagare) samt upptagningsområde mm.

Finncont AB

Finncont, med årtionden av erfarenhet utvecklar vi innovativa och miljömässigt ansvarsfulla cirkulära produkter samt tjänster för uppsamling och återvinning av avfall och för säker transport och lagring av kemikalier och livsmedel.

Vårt mål är kontinuitet — Continuity.

Vi vill maximera cirkulationen av råvaror och material i ekonomin, minimera belastningen på miljön och erbjuda säkra och långvariga lagrings- och transportlösningar.

Flintab

Flintab är en komplett leverantör inom vågar och registreringssystem. Vi utvecklar produkter och tjänster för våra kunder oavsett verksamhet. Det ställer höga krav på innovation, noggrannhet och kvalité – och affärsförståelse. Flintab har en unik serviceorganisation som inkluderar projektledning, installation, support och service. Vi har servicekontor placerade i stora delar av Sverige. Flintab skall vara Nordens ledande leverantör av marknadens smartaste och mest lönsamma vägningssystem.

Förpackningsinsamlingen, FTI

Förpackningsinsamlingen (FTI) ansvarar sedan 1994 för insamling av förpackningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling, på uppdrag av producenterna. Under 2024 avvecklas FTI i samband med att Sveriges kommuner tar över insamlingsansvaret för förpackningar. Kom och prata med oss om överföringen av insamlingsansvaret, källsortering och återvinning - vi delar gärna med oss av vår erfarenhet!

GeesinkNorba AB

GeesinkNorba AB är en ledade och drivande part inom den globala omställningen till den framtida hanteringen av våra resurser. Med en historia som startade 1870 och en vision om att vara del av framtiden, genom att var med och påverka framtiden är vi på GeesinkNorba en partner även för framtiden. Norba har redan idag varit med om den hushållsnära omställning som genomförts i vårt grannland Danmark. Vi är med våra produkter, tekniska kompetens och utbyggd service baserad på närhet till våra kunder den partner som nu står klar inför den hushållsnära omställning här i Sverige. Kom gärna och diskutera frågor kring detta och annat givetvis, så kan vi visa vad vi kan bidrag med !

Gyro Gipsåtervinning AB

Gästrike återvinnare

Gästrike återvinnare arbetar för en hållbar samhällsutveckling genom att förmedla kunskap och tillhandahålla lösningar. Det skapar förutsättningar för människor att vara med och bidra till en bättre miljö. Tillsammans med våra invånare gör vi en insats för en hållbar framtid. 

Humana Klädinsamling

Humana sköter insamling av textilier i avsikt att följa intentionerna i avfallshierarkin och skapa överskott till biståndsprojekt

I mål med matavfallet

”I mål med matavfallet” vill underlätta för hela matavfallskedjan att uppnå det nya etappmålet om 75% återvinning av matavfall senast 2023. Fokus ligger på att identifiera genomförda insatser och goda idéer längs hela matavfallskedjan, men också kartlägga utvecklingsbehov och innovationsmöjligheter. På årsmötet kommer vi ha en monter med fokus Matavfall där ni bl.a. kommer få testa på vår matavfalls escapebin och möjlighet att mingla med andra inom branschen!

Ideando AB

Ideando erbjuder lösningar och tjänster för insamling av fett och matolja från hushåll. Förutom Miljötratten, som används flitigt av kommuner för nå ut med information om att matolja inte hör hemma i avloppet, så erbjuder företaget även en insamlingstjänst för matolja. Genom återvinning av den värdefulla resurs som matolja utgör, så lyfter vi upp en ofta förbisedd fraktion i avfallstrappan. Ambitionen är att underlätta för kommunerna och erbjuda det mesta för att kommunicera och nå ut med information om "fettvett" till kommuninvånare.

JOAB försäljnings AB

JOAB är ledande inom påbyggnadsbranschen för lastbilar i Norden. Vi utvecklar, tillverkar och säljer liftdumpers, lastväxlare, fastflak med kran, marknadens smartaste skiftessystem Cameleont™ samt sopbilar. JOAB är även exklusiv distributör av HMF kranar i Sverige och Finland. Våra kunder är privata och kommunala återvinningsentreprenörer, åkerier, lastbilstillverkare, lastbilsåterförsäljare samt andra påbyggare. Mer än 50 års erfarenhet inom branschen har gett oss ett stort kunnande i huset. JOAB, med dig sedan 1963

Namdal AB

Namdal

Namdal levererar kompletta lösningar för avfallshantering till alla verksamheter. Vi har stor och bred kunskap inom avfallsbranschen, kvalitetstänk, stort fokus på låga livstidskostnader. Vi kan anpassa det mesta helt enligt ditt önskemål och vi är med er under hela processen, från start till färdigställning. Vi kommer även presentera digitala lösningar tillsammans Feildata, där erbjuder vi tekniska lösningar för effektivisering och höja kvalitén på dina tjänster.

NTM

NTM är ett 70-årigt familjeägt företag från Finland med en affärsidé att utveckla, tillverka och erbjuda högkvalitativa produkter för insamling av avfall och återvinningsmaterial, enligt kundspecifika behov och krav. NTM tillhandahåller ett stort utbud av lösningar och funktioner, såsom bak-, sido-, frontlastare samt specialfordon. NTM är ledande leverantör i Norden av flerfackskombinationer, där fokus ligger på transportekonomi, miljö och den kvalitativa insamlingen av avfall sorterat direkt vid källan. MAKES ZERO WASTE POSSIBLE

Plastkonsult AB

Plastkonsult är ett företag som jobbar inom plaståtervinningsbranschen.

Vårt upplägg med plaståtervinning t ex av  soptunnor och rör är ett cirkulärt system för att återföra råvaran till sin ursprungsproduktJ.

Vi kommer ut och demonterar Era soptunnor och staplar dom för vidare transport till vår anläggning i Hestra där kärlen sorteras, kvarnas och tvätts till ny råvara för nya soptunnor.

Vi köper även begagnade plaströr som faller på Era återvinnings stationer.

PWS Nordic AB

PWS

PWS Nordic AB utvecklar lösningar för effektiv och välfungerande avfallshantering. Vi arbetar för att det ska vara lätt och bekvämt att källsortera avfall och ta tillvara mer resurser. Att insamling nära hemmet är den bästa metoden för att vilja och kunna källsortera smidigt har vi vetat länge. Några exempel på våra framgångsrika system är Quattro Select, även kallat fyrfackskärl som gör det möjligt för hushåll att smidigt sortera sitt avfall i flera fraktioner i anslutning till sitt hem. UWS underjordsystem passar där stora mängder avfall genereras då det är utrymmesbesparande med stor ”osynlig” volym under jord. Systemet har inkast för olika fraktioner för att skapa effektiv källsortering. Vi har flera populära källsorteringsmöbler som är smidigt att använda på kontoret och offentliga platser inomhus. Självklart har vi även många effektiva lösningar för källsortering utomhus!

ReSource Solutions Sweden AB

Resource

ReSource är ett konsultföretag som arbetar inom miljöteknik och med ett holistiskt arbetssätt. Företaget integrerar tvärfunktionellt miljötekniska konsulttjänster, vetenskaplig utveckling, projektledning, drift-och underhåll av anläggningar. Tjänsterna riktar sig till företag, offentliga aktörer och privatpersoner som behöver expertis inom hållbarhet, geografisk information, resurshållning, avfallsteknik och dataanalys.

ReTec Miljö AB

ReTec Miljö utvecklar, producerar och säljer kvalitetsprodukter inom krossning, sortering, komprimering och biogas. Utöver det bygger vi också våra egna lösningar, t.ex. våra välrenommerade balöppnare, mobila sekretessförstörare, mineralullsrecycler och gipsåtervinningsanläggningar. Dessutom designar vi skräddarsydda maskiner och anläggningar i vår egen automations- och konstruktionsavdelning baserat på specifika kundkrav.

Returpack/Pantamera

Returpack Original

Returpack driver sedan 1984 det enda godkända retursystemet för dryckesförpackningar med pant. Vi ansvarar för att samla in alla pantförpackningar från insamlingspunkter så som återvinningscentraler, livsmedelsbutiker, restauranger, caféer m.m. och transportera dem till vår anläggning i Norrköping. Där tas materialet om hand för att återvinnas till nya burkar och flaskor. Genom varumärket Pantamera vill vi informera, inspirera, samt göra pantsystemet bättre och mer tillgängligt. Med återvinningssiffror i världsklass och pantning i vårt DNA kan vi stolt titulera oss som världens mest pantade land. Välkommen till vår monter!

San Sac

San Sac

San Sac är Sveriges ledande leverantör av avfallslösningar. Sedan 1962 är källsortering en helt naturlig del av vår vardag. Vi har kunskap, produkter och innovativa lösningar som hjälper kommuner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att göra sitt för den lokala miljön. Frågorna är många när det gäller beslut av nya avfallslösningar, ingen miljö är den andra lik. Vi har källsorteringslösningar för alla typer av miljöer och platser, hur kan vi hjälpa dig?

Scan Lux Flexible A/S

Scan Lux Flexible A/S tror att innovativa plastförpackningar - producerade med tanke på miljön - är framtidens lösning. Eftersom vi vet att rätt val av förpackningar kommer från goda råd, gör vi mycket för att lära känna våra kunders behov, för att kunna utveckla de produkter som kunderna behöver. Scan Lux Flexible A/S fokuserar på att våra produkter har minsta möjliga påverkan på miljön och att de kan bidra till en mer cirkulär framtid. Att arbeta med oss gör det lättare att ta hänsyn till miljön. Vi ger råd om allt från produktoptimering, materialval till minskning av plast i produkterna - allt med tanke på minsta möjliga miljöpåverkan. På mässan kommer vårt fokus att ligga på matavfallspåsar som är livsmedelsgodkända. Vi ser fram emot att träffa alla besökare till vår monter.

Scanvaegt Systems AB

Scanvaegts Systems är Skandinaviens ledande vågleverantör och kan erbjuda produkter och tjänster inom vägning, datainsamling, inpasseringssystem för ÅVC. Våra system kan även erbjuda molnbaserade lösningar med tillgång direkt via mobila enheter. Scancaegt Systems har rikstäckande service och kan erbjuda service, verifiering och återkommandekontroll av vågar oavsett fabrikat.

Sensec AB

SENSEC Gruppen är den ledande helhetsleverantören av säkerhetslösningar i Skandinavien sedan 1982. Inom kraftvärmeverksindustrin säljer Sensec produkter för upptäkt av radioaktiv strålning. Detektion sker via gamma portaler och handburna instrument för att identifiera vilken typ av radioaktiv strålning som upptäcks (Isotoper).

Smart Recycling Norden AB

Smart Recycling Systemet för optimaltömning av alla typer av behållare och materialslag Vi har över 7000 sensorer installerade i hela Sverige och erfarenhet sedan 2010 av mätning i behållare

• Sensor (Robust ultraljudsteknik, temperatursensor samt accelerometer), sensorn är modulärt uppbyggd och batteriet har en livslängd på 5 år

• Kommunikation 2G eller 4G CAT-M

• Mäter på alla materialslag, Glas, Papper, Metall, Plast, Kartong, Hushållsavfall, Kläder, Gråvatten mm

• Installation av sensor i container på under 5 minuter

• Systeminformation tillgänglig via Webbplattform eller API

• AI för optimering när behållare skall tömmas

• Systemet minskar transportkostnader med 20-50%

• Installationsanvisning för många av dom svenska behållarna

• Youtube film för installation

• Kundsupport

Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Sobona samlar de kommunala företagen under ett paraply. Vi har verksamhetsanpassade kollektivavtal och unik kompetens för hur medlemmarna kan utvecklas i sin arbetsgivarroll. Vi ger våra medlemmar den bästa arbetsgivarservice och är deras starka röst i samhällsdebatten. Träffa oss i montern och få reda på mer om vårt arbete kring branschvalidering inom avfallshantering och återvinning och andra verktyg för att utveckla det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet.

Svenco Papperssäckar AB

Svenco 100 År 1921 2021 44 John Foitzik

Svenco Papperssäckar AB, etablerat 1921, har sedan början av 1960-talet varit verksam i renhållningsbranschen. Bolaget har sedan 1966 producerat papperssopsäckar i egna produktionsanläggningar. Bolaget har också varit med och introducerat matavfallspåsen på den svenska marknaden och har sedan 1995 varit delaktig i produktion av kompostpåsar.

Svenska Avfallsloggen AB

Avfallsloggen

Avfallsloggen erbjuder en smart tjänst för rapportering av farligt avfall enligt avfallsförordningens krav. Anteckningarna sparas i molnet och genom snabbval och smarta formulär har vi gjort rapporteringen snabbare, enklare och spårbar för alla roller i hanteringskedjan samt erbjuder transportdokument och godsdeklaration ADR med en knapptryckning. På årsmötet presenterar vi vår nya lösning för enkel rapportering av farligt avfall som företag avlämnar på ÅVC.

Swedlock

Swedlocks digitala låssystem löser utmaningarna med nycklar, tillgänglighet och säkerhet inom samhällsviktiga verksamheter som hemtjänst, räddningstjänst, renhållning och infrastrukturbolag. Låssystemet lever upp till högt ställda krav på säkerhet och ger verksamheterna möjlighet att använda sina resurser mer effektivt, tryggt och säkert. Låssystem innehåller lösningar för alla låstyper, från cylindrar till hänglås. Huvudkontor med utvecklingsavdelning finns i Halmstad, där vi även har vår tillverkning och försäljning. Swedlock har i dagsläget ett 70-tal anställda, men befinner sig i en expansiv fas.

Tamtron AB

Tamtrom

Tamtron levererar intelligenta, noggranna och innovativa vägningslösningar för en mängd olika industriella behov, över hela världen. Vågar som är enkla att använda och flexibla system för hantering av vägningsinformation hjälper dig att ytterligare förbättra er verksamhet genom att spara tid och sänka kostnader. Med banbrytande vägningslösningar från Tamtron når ni era mål snabbare och utvecklar företagets framtida affärer.

Van Werven Sweden AB

Van Werven specialiserar sig på att skapa högkvalitativa sekundära råvaror från hårdplast som samlats in från bygg/anläggningsbranschen, industrin samt kommunala återvinningscentraler. Vi sorterar, tvättar och slut-processar plastavfallet i en mängd kvalitéer. Med våra 18 års erfarenhet att hantera denna typ av materialflöden så kan vi hålla en marknadsledande återvinningsgrad och renhetsgrad. Den återvunna råvaran återförs till plastindustrin inom Europa med målet att allt plastavfall som vi samlat in och processats Norden skall återföras till plastindustrin i Norden.

Varig Teknik & Miljö AB

Varig

Varig Teknik & Miljö AB hjälper företag, kommunala avfallsföretag, avfallstransportörer och sjukhus som vill ha en miljövänlig och smart avfallshantering. Vi hjälper våra kunder att hitta den bästa tänkbara avfallslösningen. Varig Teknik & Miljö är distributör av Europas ledande märke Husmann Umwelt-Technik Gmbh inom komprimatorer. Kontakta oss – tillsammans hittar vi den bästa lösningen.

VertiGIS AB

VertiGIS helps organizations — all over the world and across industries — benefit from the power of GIS. VertiGIS AB was formerly known as EDP, a swedish IT company founded in 1983, famous for softwares such as EDP Mobile, EDP Future and EDP Vision. Read more about VertiGIS on vertigis.com. Read more about EDP products at edp.se.

Videntes

Videntes leder projekt inom samhällsbyggnad. Vi skapar framgång genom hela ditt projekt – med expertis på rätt plats i rätt tid. Våra tre affärsområden erbjuder:

• Infrastruktur och miljö Projektledning, byggledning och projekteringsledning av sluttäckning av deponier, sanering av mark och föroreningar i vatten, exploateringsområden och asfaltsbeläggningar.

• Bygg och fastighet Projektledning och hantering av bygg- och fastighetsprojekt under hela eller delar av byggprocessen.

• Upplevelse och påverkan Platsattraktion, kunskapsspridning och erfarenhetsåterföring som skapar bättre förutsättningar för samhällsbyggnadsprojekt att lyckas.

Senast uppdaterad - 2023-09-06