Avfall Sveriges årsmöte 2023 Kalmar 30-31 maj

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte!

I år hålls Avfall Sveriges årsmöte i Kalmar med Kretslopp Sydost som årsmötesvärd den 30–31 maj. Årsmötet bjuder på avfallsbranschens största utställning och efterlängtade möjligheter att nätverka och mingla med kollegor från hela landet. Konferensen inleds med sedvanlig årsstämma och fortsätter sedan med aktuella inspel från branschen och politiken samt fakta och inspiration.  

Redan den 29 maj inbjuds deltagare att hänga med på intressanta studiebesök, och mingla med kollegor på kvällens dagen före-träff. Den mycket uppskattade träffpunkten för förtroendevalda arrangeras också.  

Konferensen lyfter aktuella avfallsfrågor, inte m minst kring kommunernas övertagande av insamlingsansvaret för förpackningar. Vi blickar också ut på den nationella och europeiska arenan, vad händer här inom avfallsområdet? Under konferensen uppmärksammas också Bästa avfallskommun. 

Programmet uppdateras löpande här på hemsidan. Under fliken Program presenteras preliminära hålltider.

Program

Programmet uppdateras löpande.

För utskrift, ladda ner programmet här

 

Måndag 29 maj

Em.

Välj bland två studiebesök

Läs mer under Praktisk information. Observera att föranmälan krävs för båda aktiviteterna.

18.00-19.00

Träffpunkt för förtroendevalda bland Avfall Sveriges medlemmar

19.00-21.00

Dagen-före-mingel

Tisdag 30 maj

08.00

Utställningen invigs

08.30-09.30

Årsmötesförhandlingar

Samtidigt registrering och kaffe

10.00

Välkomna till Kalmar och Avfall Sveriges årsmöte 2023

Under programmets första dag blir det bland annat presentation av aktuella omvärldsfrågor ur ett europeiskt och nationellt perspektiv samt utdelning av Avfall Sveriges stipendium och vi utser Bästa avfallskommun.

HAR AVFALLSHIERARKIN SPELAT UT SIN ROLL?

10.15

Aktuellt från Avfall Sverige

Tony Clark

VD Avfall Sverige

Avfallshanteringens utveckling de närmsta fem åren. Hur ser den ut?

Tony Clark

VD Avfall Sverige

Lars Stjernkvist

Ordförande Avfall Sverige 

Röster från branschen och från framtiden

Maria Schade

Kretslopp Sydost

Ingela Hiltula

Naturvårdsverket

Youth Advisory Board

Moderatorlett samtal med föreläsarna

11.45-13.15

Lunch och utställning

DET POLITISKA LANDSKAPET

13.15

Gränsöverskridande samarbeten visar vägen till cirkulära samhällen

Per-Olof Hallberg

Gästrike återvinnare

Dramatiken och politiken i Europa

Ylva Nilsson

EU-journalist och författare

Regeringens klimathandlingsplan

Eva Mineur

Klimatpolitiska rådet

Moderatorlett samtal med föreläsarna

14.30

Paus

15.00

Avfall Sveriges stipendier

Cecilia Holmblad

Ordförande Avfall Sveriges utvecklingskommitté

15.10

Pris till Bästa avfallskommun

Jenny Westin

Senior rådgivare Avfall Sverige

15.20

Betydelsen av öl och filtar i miljöarbetet

Oskar Kihlbom

Hållbar äventyrare

16.00

Avslutning av konferensens första dag

19.00

Middag

Värd, Kretslopp Sydost

Onsdag 31 maj

KOMMUNERNAS INSAMLINGSANSVAR FÖR FÖRPACKNINGAR

08.30

Programstart

Senaste nytt kring kommunernas nya insamlingsansvar för förpackningar. Det förändrade ansvaret rör hela kommunen, men hur? Och vad gör Avfall Sverige? Exempel på frågor som kommer att lyftas: styrmedel och hur man kan knyta till avfallsplanen, beteendefrågor, informationsansvar och kommunikationsinsatser och uppföljning, för småhus liksom flerbostadshus och samlokaliserade verksamheter.

08.40

Status

Sven Lundgren

Chefsjurist Avfall Sverige

09.00

Utmaningar och mål med kommunikationen i förändringen

Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef Avfall Sverige

09.15

Taxan som styr styrmedel i ett landskap

Marie Rytterstedt

Miljö & Avfallsbyrån

09.35

Paus

10.05

Erfarenheter kring upphandling av insamling och omlastning - flerbostadshus och ÅVSer

Caroline Svensson

Utvecklingschef June Avfall & Miljö AB

10.30

Bättre sortering i flerbostadshus

Frida Blad

Ramboll

10.45

Att mäta och följa upp mängden förpackningsavfall

Malin Liss-Lundeberg

Verksamhetsutvecklare ekologisk hållbarhet, Kopparstaden AB

11.00

Avslutande samtal med moderator

11.30

Lunch och avslutning

Praktisk information 

Utställare

Avfall Sveriges erbjuder i år sina medlemmar en mindre utomhusutställning i samband med årsmötet. Den kommer att äga rum under tisdagen och är utomhus i anslutning till konferensanläggningen.

Anmälan av utställningsplats och hotell sker här.

Sista anmälningsdag är den 28 april. I mån av plats kan anmälan ske efter den 28 april till en högre avgift. För frågor kring din anmälan kontakta Tina Malmström på TM Event via mail till congress@tmevent.se eller tel 0760-21 26 01. Praktiska frågor om utställningen ställs till Jon Djerf via mail till jon.djerf@avfallsverige.se.

 

Bintel AB

Bintel arbetar stenhårt för att, tillsammans med våra kunder, digitalisera avfallsbranschen, så att vi steg för steg eliminerar ineffektivitet, skapar besparing och reducerar branschens CO₂ avtryck till ett absolut minimum.

Envac Scandinavia AB

Envac är världsledande inom automatiserad avfallshantering. Våra sopsugssystem och optiska sorteringsanläggningar gör städer smartare och mer hållbara, och möjliggör en mer effektiv och miljövänlig resursåtervinning.

Facility Labs AB

Facility Labs kan med smart teknik bearbeta stora mängder data för att ge användare en korrekt bild av den infrastruktur som omger återvinningscentraler, trafikmiljöer och handelsplatser. Facility Labs tillhandahåller ett inpasseringssystem till återvinningscentraler. Inpasseringssystemet erbjuder ett kombinerat statistik- och fakturasystem med automatisk fakturering av vissa besökargrupper. Vi utför även nulägesanalyser, som är en analys över besökarna till en återvinningscentral. Statistiken ger en bra bild av när besökarna ankommer, vilken typ av besökare (privat, företagare) samt upptagningsområde mm.

ReTec Miljö AB

ReTec Miljö utvecklar, producerar och säljer kvalitetsprodukter inom krossning, sortering, komprimering och biogas. Utöver det bygger vi också våra egna lösningar, t.ex. våra välrenommerade balöppnare, mobila sekretessförstörare, mineralullsrecycler och gipsåtervinningsanläggningar. Dessutom designar vi skräddarsydda maskiner och anläggningar i vår egen automations- och konstruktionsavdelning baserat på specifika kundkrav.

PWS Nordic AB

PWS

PWS Nordic AB utvecklar lösningar för effektiv och välfungerande avfallshantering. Vi arbetar för att det ska vara lätt och bekvämt att källsortera avfall och ta tillvara mer resurser. Att insamling nära hemmet är den bästa metoden för att vilja och kunna källsortera smidigt har vi vetat länge. Några exempel på våra framgångsrika system är Quattro Select, även kallat fyrfackskärl som gör det möjligt för hushåll att smidigt sortera sitt avfall i flera fraktioner i anslutning till sitt hem. UWS underjordsystem passar där stora mängder avfall genereras då det är utrymmesbesparande med stor ”osynlig” volym under jord. Systemet har inkast för olika fraktioner för att skapa effektiv källsortering. Vi har flera populära källsorteringsmöbler som är smidigt att använda på kontoret och offentliga platser inomhus. Självklart har vi även många effektiva lösningar för källsortering utomhus!

Sensec AB

SENSEC Gruppen är den ledande helhetsleverantören av säkerhetslösningar i Skandinavien sedan 1982. Inom kraftvärmeverksindustrin säljer Sensec produkter för upptäkt av radioaktiv strålning. Detektion sker via gamma portaler och handburna instrument för att identifiera vilken typ av radioaktiv strålning som upptäcks (Isotoper).

Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Sobona samlar de kommunala företagen under ett paraply. Vi har verksamhetsanpassade kollektivavtal och unik kompetens för hur medlemmarna kan utvecklas i sin arbetsgivarroll. Vi ger våra medlemmar den bästa arbetsgivarservice och är deras starka röst i samhällsdebatten. Träffa oss i montern och få reda på mer om vårt arbete kring branschvalidering inom avfallshantering och återvinning och andra verktyg för att utveckla det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet.

Svenco Papperssäckar AB

Svenco 100 År 1921 2021 44 John Foitzik

Svenco Papperssäckar AB, etablerat 1921, har sedan början av 1960-talet varit verksam i renhållningsbranschen. Bolaget har sedan 1966 producerat papperssopsäckar i egna produktionsanläggningar. Bolaget har också varit med och introducerat matavfallspåsen på den svenska marknaden och har sedan 1995 varit delaktig i produktion av kompostpåsar.

Tamtron AB

Tamtron levererar intelligenta, noggranna och innovativa vägningslösningar för en mängd olika industriella behov, över hela världen. Vågar som är enkla att använda och flexibla system för hantering av vägningsinformation hjälper dig att ytterligare förbättra er verksamhet genom att spara tid och sänka kostnader. Med banbrytande vägningslösningar från Tamtron når ni era mål snabbare och utvecklar företagets framtida affärer.

Senast uppdaterad - 2023-03-15