Presentation av sekretariatet för Egenkontroll metanemissioner

Nitoveskonsulterna kommer att ansvara för systemets kansli som administrera ansökningar om att delta i systemet. 

Kansliet kommer dessutom att:

  • informera deltagande anläggningar om åtgärder för att minska metanutsläpp,
  • publicera nyhetsbrev med relevant information,
  • sammanställa underlag för systemrapport, temadagar och seminarier samt
  • besvara frågor om systemet från medlemmar och andra aktörer.

Nitoveskonsulterna har flerårig erfarenhet som konsulter för VA-verksamheter och biogasproducerande verksamheter. I första hand har uppdragen inom biogassektorn handlat om gassäkerhet samt tillståndsansökningar enligt Miljöbalken och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Nitoveskonsulterna bedriver dessutom utbildningsverksamhet, bland annat utbildningar av föreståndare enligt LBE och övergripande utbildning om den lagstiftning som ger upphov till krav på egenkontroll vid biogasanläggningar. Nitoveskonsulterna utbildar också i biogasanläggningens tekniska uppbyggnad och om biogasprocessen.

Du tar kontakt med kansliet genom att mejla till Anders Magnusson på Nitoveskonsulterna


Skriv ut: