Europa minskar avfallet 2017

2017 pågick över 13 400 aktiviteter i hela Europa under veckan och varje år utses Sveriges främsta avfallsminskande aktiviteter under veckan.

2017 var Sysavs ”Resterkocken” det ena bidraget som valtdes ut till att representera Sverige i tävlingen och som gick vidare till final i den europeiska finalen. Resterkocken är en tävling som riktat sig till barn och ungdomar i årskurs 4-9 i södra Skåne och gick ut på att dela sitt bästa matrest-recept som bild, film eller text på resterkocken.se. Tävlingen väckte stort engagemang bland skånska elever.

Sammanlagt 109 recept anmäldes till tävlingen som varade under sex veckor och avslutades under Europa Minskar Avfallet-veckan.

Se Sysavs presentation av tävlingen här.

Det andra svenska bidraget var bjussa.se, en sajt som vänder sig till privatpersoner. Bjussa presenterar sig själva som ”en gratis bortskänkessajt”. Den har cirka 100 000 besök varje månad och 85 procent av det som annonseras ut blir bortskänkt. Bjussa gick dock inte vidare till final. 

 


 


Skriv ut: