Frågor vi driver

Insamling av förpackningar och matavfall

Här lämnas generell information angående det kommunala ansvaret för returpapper, förpackningsavfall samt bioavfall.  

Under Fördjupad information för medlemmar hittar du som inloggad mer information och viktiga dokument. 

Förpackningsavfall 

Läs en längre kommentar under Fördjupad information. 

Bioavfall