Kunskapsbank

Under Kunskapsbank har vi samlat rapporter, index, statistik, handböcker, mallar och guider som rör avfallshanteringen. Mycet av detta är endast för medlemmar och kräver inloggning. Här finns även inloggningen till Avfall Web, Avfall Sveriges webbaserade benchmarking- och statistiksystem.

Rapporter

Rapporter kan kostnadsfritt laddas ner av medlemmar i Avfall Sverige som är inloggade på sidan. Saknas inloggningsuppgifter, vänligen kontakta info@avfallsverige.se

Även icke-medlemmar kan beställa digitala /nedladdningsbar rapporter mot en kostnad av 300 kr/styck. Detta görs via ett formulär som finns vid respektive rapport. 

Guider

Guiderna i vår kunskapsbank fungerar som vägledningar och riktlinjer för hur kommunerna ska hantera och tolka olika begrepp, definitioner och företeelser inom avfallsområdet. För att komma åt guiderna krävs inloggning

Handböcker

Handböcker för avfallsutrymmen och om hushållens farliga avfall med handfasta råd för säker insamling respektive hantering.

Kommunikationsmaterial

Broschyrer för att hjälpa, framförallt nya, politiker och tjänstepersoner i avfallsbranschen. I dag finns Information till nyvalda och Om avfallsplanering.

Mallar

Mallar och vägledning för upphandling, avtal med mera. För att komma åt mallarna krävs inloggning

Avfallsindex

Index för insamling och förbränning av avfall. Kan användas i många olika sammanhang, till exempel i entreprenadavtal.

Avfall Web

Vårt webbaserade benchmarking- och statistiksystem. Systemet är utvecklat för att kunna ge stöd vid verksamhetsplanering och utveckling.

Avfallsstatistik

Här finns statistik för såväl insamling som behandling av hushållsavfall inom Sverige och i EU.


Skriv ut: