Anbudsförfrågan "Utvärdering av Certifierad återvinning"

Inledning

Avfall Sverige äger certifieringssystemet Certifierad återvinning med certifieringsregler för biogödsel (SPCR 120) och kompost (SPCR 152). Det kontinuerliga utvecklingsarbetet av certifieringssystemet sker i en styrgrupp, där livsmedelsorganisationer, brukarorganisationer och anläggningar finns representerade. Certifieringssystemet sjösattes 1999 och utvärderades 2007. Sedan dess har systemets omfattning vuxit och antalet anläggningar med certifikat har ökat markant. Avfall Sverige önskar nu ett underlag för utveckling av systemet för de kommande tio åren.

Syfte med utvärderingsprojektet

Genom intervjuer och dokumentgranskning utvärdera Certifierad återvinnings arbete mellan åren 2008 och 2021 så att Avfall Sverige (ägare av systemet) får ett underlag för utveckling av systemet för de kommande tio åren. Tyngdpunkt för utvärderingen skall dock vara på nuvarande (år 2021) arbetssätt och hur det kan utvecklas vidare.

Mål med utvärderingsprojektet

En rapport som innehåller en utvärdering av Certifierad återvinning, med analyser och motiveringar till vad som bör bibehållas och eventuellt förändras/utvecklas i systemets ägarförhållande, kostnader, organisation, innehåll och omvärldsfrågor mm. 

Uppdraget är inte en utvärdering av hur de förslag som finns i rapport 2007:13 har genomförts, utan denna utvärdering görs utifrån frågeställningar i förfrågningsunderlaget samt utvärderarens egna förslag till frågeställningar.

Anbudsförfrågan, förfrågningsunderlag och bilagor

Anbudet e-postas till caroline.steinwig@remove-this.avfallsverige.remove-this.se senast 2021-09-29.

 


    Skriv ut: