Certifieringsregler

Certifierad återvinnings certifieringsregler för biogödsel och kompost återfinns i regelverken SPCR 120 Certifieringsregler för biogödsel och SPCR 152 Certifieringsregler för kompost. Regelverken inom certifieringssystemet revideras årligen.

Bilaga 1 (Bilaga 1a Substrat och Bilaga 1b Tillsatsmedel och processhjälpmedel) har lyfts ur regelverken för att kontinuerligt kunna revideras. Det är därför viktigt att anläggningar kontrollerar att den aktuella versionen av Bilaga 1 används. En övergångstid tillämpas vanligtvis vid borttag av substrat, tillsats- eller processhjälpmedel.

Om en anläggning önskar ta emot substrat, tillsats- eller processhjälpmedel som inte finns angivna i Bilaga 1 ska en ansökan göras som skickas till styrgruppen inom Certifierad återvinning. Information kring ansökan om nya substrat, tillsats- och processhjälpmedel finns här.

SPCR 120 Certifieringsregler för biogödsel 

Gällande regelverk och Bilaga 1:

SPCR 120 Certifieringsregler för biogödsel, version 2021-2022

SPCR 120 Bilaga 1 - version 22

Vägledning Certifierad återvinning av biogödsel, SPCR 120

2023-års regelverk och vägledning:

SPCR 120 Cerifieringsregler för biogödsel, version 2023

SPCR 120 Cerifieringsregler för biogödsel, version 2023 (ändringar i gulmarkering)

Vägledning certfieringsregler för biogödsel (SPCR 120), version 2023 (ändringar i gulmarkering)

 

SPCR 152 Certifieringsregler för kompost 

Gällande regelverk och Bilaga 1:

SPCR 152 Certifieringsregler för kompost, version 2021-2022

SPCR 152 Bilaga 1 - version 5

2023-års regelverk:

SPCR 152 Certifieringsregler för kompost, version 2023

SPCR 152 Certifieringsregler för kompost, version 2023 (ändringar i gulmarkering)

 

Beslutsordning för Certifierad återvinning

Beslutsordning för certifieringssystemet

 

Årsrapporter Certifierad återvinning

Årsrapport SPCR 120, 2018

Årsrapport SPCR 120, 2017

Årsrapport SPCR 120, 2016

Årsrapport SPCR 120, 2015

Årsrapport SPCR 120, 2014

Årsrapport SPCR 120, 2013

Årsrapport SPCR 120, 2010-2012

 


Skriv ut: