Handböcker, vägledningar och manualer i rapportserien

Varje år ger Avfall Sverige ut ett antal handböcker, vägledningar och manualer i vår rapportserie. Dessa är fria att ladda ner för medlemmar, men går också att beställa för icke-medlemmar. 

Här hittar du länkar till dessa. 

Vägledningar

2021:03 Vägledning för engångsfria evenemang. Pantsystem för glas och tallrikar
2020:23 Vägledning till BAT-slutsatser för avfallsförbränning (WI-BAT)
2020:21 Vägledning Minimeringsmästarna - Så här arrangerar du en minimeringsmästartävling!
2020:12 Bättre plats för avfallstrappan – Hur avfallsfrågor kan hanteras i den fysiska planeringen
2019:13 Vägledning om BAT-slutsatsen för avfallsbehandling (WT-BREF)
2019:07 Vägledning för entreprenaduppstart 
2018:18 Dela prylar, yta, bil och tid - En vägledning till delningsekonomi i kommunerna 
2018:13 Vägledning för klassificering av förbränningsrester med beräkningsmetoder
2018:08 / Uppdaterad vägledning för prisjustering med index inom avfallsverksamheten
2014:U01 / Avfallsindikatorer - Vägledning för hur man kan mäta och följa ut veckling en mot en resurseffektiv avfallshantering
2014:U05 / Miljöstyrande taxa? En vägledning till viktbaserad avfallstaxa inför beslut, vid införande och drift 
2014:U09 / Vägledning till konstruktion av avfallstaxa 
2014:U11 / Avfallsplanering i andra länder. Vägledning vid svensk medverkan 
2014:D04 / Vägledning för utformning av nedströmsskydd vid deponier med filterteknik
2012:F07 / Matarvattenkemi för avfallseldande kraft- och värmeverk. Vägledning till en säker övervakning och kontroll av vattenkemin i en vatten-ångcykeln vid avfallseldande anläggningar.
2011:U25 / Vägledning för upphandling avfallsbehandlingstjänster
2009:U08 / Alternativa konstruktionsmaterial på deponier, vägledning​​​​​​​


Skriv ut: