Mäta hållbarhet inom kommunal avfallshantering

Författare: Annika Malm (projektledare), Anders Hedenstedt, Christina Anderzén, Johanna Nilsson och Carl Jensen från RISE Research Institutes of Sweden
Publicerad: 2018

Sammanfattning:

Hållbarhetsindex för avfallsverksamheten har förutsättningar att bli en metod att utvärdera hållbarheten på lång sikt inom avfallsverksamheten. Förslaget behöver dock testas mer i verksamheterna för att verifiera detta.

I VA-branschen har man sedan 2014 mätt hållbarhet med Hållbarhetsindex, utvecklat av Svenskt Vatten. I många kommuner ligger ansvar för vatten, avlopp och avfall i samma organisation, och därför har frågan väckts om det inte skulle gå att mäta hållbarhet inom avfallsverksamheten på liknande sätt.

Hållbarhet utgår ofta från tre perspektiv; miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Syftet med studien är att ta fram en modell för de kommunala avfallsorganisationerna som mäter hållbarhet på ett enkelt och övergripande sätt. Mer konkret innebär det att bedöma möjligheten att ta fram indikatorer som beskriver avfallshanteringens hållbarhet ur de tre perspektiven social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

För miljömässig hållbarhet finns sju index, för ekonomisk fyra och för social tre index. Förutom de tre hållbarhetsperspektiven fördelar sig indexen mellan de tre aktörerna kommun, avfallsverksamhet och anläggning som alla har en påverkan på hållbarheten. Varje index byggs upp av frågor och nyckeltal. Ett antal frågor rör processer och planer snarare än mätbara resultat. Dessa behövs ofta för att fånga upp frågeställningar i arbetet mot en hållbar avfallshantering där strategiska planer är en förutsättning för att nå detta.

För att Hållbarhetsindex för avfallsverksamheten ska bli använt, behöver Avfall Sverige vara delaktig även i det fortsatta arbetet och ha som mål att modellen ska implementeras i Avfall Web. För ett framgångsrikt införande bör en fortsättning bli en förankring i Avfall Sveriges medlemskommuner, och därefter test i skarpt läge för ett antal verksamheter. Efter att tester genomförts kan en utvärdering göras och modellen förfinas med avseende på viktning, definitioner och förklaringar. När resultatet av testet utvärderats kan modellen implementeras i Avfall Web.


Författare: Annika Malm (projektledare), Anders Hedenstedt, Christina Anderzén, Johanna Nilsson och Carl Jensen från RISE Research Institutes of Sweden
Publicerad: 2018
Antal sidor: 57

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: