Resultat av och erfarenheter från användning av Avfall Sveriges metod för förebyggande av avfall – Översta steget och andra projekt

Författare: Maria Larsson, Marla Miljödialog
Publicerad: 2019

Sammanfattning:

Avfall Sveriges vision lyder Det finns inget avfall – en tuff vision för kommunerna att styra mot. Hösten 2018 antogs också Avfall Sveriges 25/25-mål, vilket innebär att minska det totala mat- och restavfallet med 25 % till 2015 jämfört med avfallsmängden 2015.

För att klara dessa utmaningar behöver alla kommuner arbeta med att förebygga avfall. Avfall Sverige tog 2017 fram en metod för att förebygga avfall i kommunala verksamheter. Denna metod har testats av ett antal kommuner, antingen i sin helhet eller delar av metoden. Erfarenheter och resultat har sammanställts i tidigare rapporter. Nu har nya erfarenheter gjorts och dessa, tillsammans med tidigare erfarenheter samt reflektioner finns presenterade i denna rapport. Syftet är att sprida erfarenheterna och ge tips och stöd till kommunerna i deras arbete med att förebygga avfall och därigenom klättra uppför avfallstrappan samt nå vårt 25/25-mål.

Denna rapport presenterar sammantagna erfarenheter och resultat från dels ett pilotprojekt genomfört av Avfall Sverige och dels projektet Översta steget som genomfördes 2017-2018 med Hållbar utveckling Skåne som huvudman och Region Skåne, länsstyrelsen och projektdeltagarna som finansiärer. Båda projekten testade Avfall Sveriges metod för att förebygga avfall.


Författare: Maria Larsson, Marla Miljödialog
Publicerad: 2019
Antal sidor: 39

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: