Nulägesanalys av energibranschens flöde av miljödata

Författare: Ingrid Mawdsley, Tina Skårman och Anna Fråne, IVL Svenska Miljöinstitutet
Publicerad: 2019

Sammanfattning:

Studien syftar till att ta fram en nulägesanalys som kartlägger energibranschens flöde av miljödata. Nulägesanalysen ska kunna användas för att ta fram förslag till att göra dataflödet effektivare.

Nulägesanalysen visar att energibranschen som helhet rapporterar en stor mängd miljödata till flera olika rapporteringar, av vilka flertalet styrs av nationella och/eller internationella regleringar. Både branschorganisationer och myndigheter efterfrågar miljödata från branschen. 13 rapporteringar, till vilka miljödata efterfrågas på ett strukturerat sätt, identifierades. Utöver dessa efterfrågas miljödata till ett antal rapporteringar som inte är obligatoriska för majoriteten av anläggningar inom branschen, där information efterfrågas på ett ostrukturerat sätt, t.ex. i textformat, eller av regleringar som ännu inte är implementerade.

Ungefär 650 olika parametrar efterfrågas av branschen som helhet. Antalet parametrar som en enskild anläggning/företag rapporterar är betydligt mindre, då detta t.ex. beror på vilka bränslen som används och vilka utsläpp man är ålagd att rapportera. De parametrar som rapporteras är i vissa fall återkommande i flera olika rapporteringar, men ofta med något annorlunda format (t.ex. olika enheter, olika delmängder, osv.).

För att göra dataflödet effektivare bör man arbeta för att införa ett så kallat ”single window” från myndigheternas sida, vilket innebär att företagen endast rapporterar sina data en gång i ett och samma gränssnitt. Detta passar väl in i Naturvårdsverkets arbete inom regeringens satsning ”digitalt först” där man ska arbeta för gemensamma gränssnitt och specifikationer.


Författare: Ingrid Mawdsley, Tina Skårman och Anna Fråne, IVL Svenska Miljöinstitutet
Publicerad: 2019
Antal sidor: 33

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: