Avfall Sveriges deponihandbok 3.0 Reviderad handbok för deponering – en del av morgondagens avfallshantering

Författare: Martijn van Praagh, Lars Gardfors, Sofia Maghder, Felicia Rådne och Erika Heander AFRY Infrastructure AB
Publicerad: 2021

Sammanfattning:

Avfall Sveriges deponihandbok är en vägledning för arbetet på en deponi samt för att arbeta med deponering. Handboken omfattar lagstiftning, tekniska förutsättningar och praktiskt förfarande vid deponering. Arbetet med en handbok påbörjades för många år sedan av Jan Hult, RVF/Avfall Sverige. Deponihandboken har funnits i sin nuvarande form sedan 1996. Senaste revidering av deponihandboken gjordes år 2012. Inför denna utgåva har en ordentlig översyn gjorts av Martijn van Praagh (uppdragsledare), Lars Gardfors (huvudhandläggare), Sofia Maghder (deponitäckning), Felicia Rådne (arbetsmiljö) och Erika Heander (deponiteknik), samtliga vid AFRY Infrastructure AB.


Författare: Martijn van Praagh, Lars Gardfors, Sofia Maghder, Felicia Rådne och Erika Heander AFRY Infrastructure AB
Publicerad: 2021
Antal sidor: 128

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: