Avfallsindikatorer – vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering

Författare:
Publicerad: 2014

Sammanfattning:

Sammanfattning: Till Avfall Sveriges vision ”Det finns inget avfall” hör två konkreta mål fram till år 2020

  • Sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt har brutits
  • Det sker en stark och tydlig rörelse uppåt i avfallshierarkin.

Dessutom finns två målbilder: Kommunerna är motorn i omställningen och garanten för en långsiktigt hållbar avfallshantering. För att åskådliggöra de två konkreta målen, har Avfall Sverige deltagit i ett omfattande projekt där en hel rad indikatorer av olika karaktär har utvecklats. I detta sammanhang är det i första hand de så kallade förflyttningsindikatorerna och indikatorerna för trappsteget förebyggande av avfall, som motsvarar Avfall Sveriges behov i förhållande till visionen. Detta ingår i rapporten som utgör en vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering.

Till projektet hör också en utförligare genomgång av indikatorerna genom rapporten ”Indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering” samt en litteraturstudie över indikatorer i Europa ”Litteraturstudie över indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering”. Båda rapporterna finns för nerladdning från Waste Refinerys hemsida.


Författare:
Publicerad: 2014
Antal sidor: 32

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: