Digitaliseringens möjligheter inom avfallsanläggningar

Författare: Eva Stattin (projektledare) och Nils Boberg, IVL Svenska Miljöinstitutet
Publicerad: 2020

Sammanfattning:

Digitalisering står fortsatt högt på agendan för många företag och organisationer. Möjligheten att effektivisera, optimera, stärka konkurrenskraften och möta kunders behov och förväntningar är några av orsakerna till offensiva digitaliseringssatsningar.

För avfallssektorn bjuder digitaliseringen på en mängd möjligheter, men många har också blivit varse att det kan vara svårt att hitta den kraft och skapa den nytta som digitalisering kan generera.

Det pratas mycket om fördelarna med att jobba data- och insiktsdrivet, men många upplever att det är oklart vilken nytta det faktiskt ger. Många har också upplevt att en digitaliseringssatsning lätt kör fast, inte minst då olika system ska knytas samman. Saker som på pappret verkar enkla och marginella kan få avgörande betydelse när olika system ska integreras i praktiken. Behovet av vägledning och inspiration är stort.

Nu med fokus på landets avfallsanläggningar

Under 2019 drev Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet ett gemensamt projekt för att visa på digitaliseringens möjligheter inom avfallssektorn som helhet. Med konkreta exempel, från såväl den egna sektorn som från andra branscher och sektorer, beskrev vi hur man startar och driver sin digitala resa, hur man kan skapa effektivare logistiklösningar, nöjdare kunder och bättre förutsättningar för återbruk. Under 2020 har projektet byggts på med en fördjupning då vi sätter fokus på digitaliseringens möjligheter inom avfallsanläggningar.

Med detta projekt vill vi möta de specifika behov av vägledning och som finns på landets avfallsanläggningar. När vi frågat personer som jobbar vid landets avfallsanläggningar (vår referensgrupp har bestått av representanter från såväl större förbränningsanläggningar och deponier, som mindre återvinningscentraler), konstaterar vi att man önskar såväl övergripande vägledning som att få veta mer om specifika tekniker och lösningar. Vi börjar med det övergripande: systemen som optimerar och skapar nya värden. Med generell information om vad man behöver tänka på i kombination med konkreta exempel och erfarenhetsdelning belyser vi möjligheter och utmaningar från två perspektiv: Hur man genererar nytta inom den egna verksamheten och hur man kan använda systemlösningar för att samverka med andra.


Författare: Eva Stattin (projektledare) och Nils Boberg, IVL Svenska Miljöinstitutet
Publicerad: 2020
Antal sidor: 69

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: