Dimensioneringsmodell för avfallsutrymmen - Lägenheter, förskolor, skolor, äldreboende, kontor inkl användarmanual

Författare: Eleonor Zeidlitz, Karin Engström, Marie Rytterstedt, Hanna Pettersson och Jörgen Leander, Miljö & Avfallsbyrån
Publicerad: 2019

Sammanfattning:

För att underlätta i planeringen av nya avfallsutrymmen har en Excel-modell (som finns för medlemmar att ladda ner under Ladda ner PDF. Du måste vara inloggad) tagits fram där behovet av kärl och yta kan beräknas. Denna användarmanual är ett komplement till modellen.

Dimensionering av avfallsutrymmen och insamlingslösningar för avfall har blivit mer och mer komplex när allt fler väljer att införa fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. Vanliga frågor handlar om hur mycket avfall av olika fraktioner som uppstår från olika typer av verksamheter, hur många kärl av en viss kärlstorlek det innebär och vilket utrymme som behövs för att inrymma kärlen.

Frågeställningar om dimensionering kan uppkomma både vid nybyggnation men också vid införande av utsortering av matavfall, förpackningar och returpapper i redan befintliga verksamheter.

Beräkningarna i Excel-modellen utgår från framtagna nyckeltal avseende avfallsmängder för olika fraktioner för ett antal olika verksamheter. I modellen behöver grundläggande data matas in, så som exempelvis antal elever på en skola eller boende på ett äldreboende.

Modellen kan användas av många olika roller så som exempelvis arkitekter, fastighetsägare, byggherrar och kommuner vid bygglovsprocesser och renhållning.

Modellen är framtagen för att kunna användas för följande verksamheter:

  • Lägenheter
  • Förskolor
  • Skolor
  • Äldreboenden
  • Kontor

Avfall Sverige har även tagit fram en Handbok för avfallsutrymmen, du hittar den här.


Författare: Eleonor Zeidlitz, Karin Engström, Marie Rytterstedt, Hanna Pettersson och Jörgen Leander, Miljö & Avfallsbyrån
Publicerad: 2019
Antal sidor: 21

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: