Dioxinbildning vid småskalig förbränning av avfall utan rökgasrening vid fjällstugor i svenska fjällen

Författare: Lisa Lundin och Eva Weidemann, Kemiska Institutionen, Umeå universitet
Publicerad: 2021

Sammanfattning:

Projektet har genomförts av Lisa Lundin och Eva Weidemann, Kemiska institutionen, Umeå universitet, på uppdrag av Svenska Turistföreningen, STF. STF önskar att resultatet från projektet ska ge mer information om vilken lokal miljöpåverkan förbränning av avfall vid fjällstugan ger. Resultatet från projektet kommer vara del i beslutsunderlag som behövs för STF i arbetet med att förbättra avfallshanteringen till fjälls.

Syftet med projektet är att undersöka om förbränning av avfall i en väldigt enkel förbränningsugn utan rökgasrening genererar utsläpp av dioxiner och i så fall i vilken utsträckning förbränningen bidrar till det totala utsläppet av dioxiner i Sverige.

Det är väl känt att dioxiner bildas vid förbränning av avfall om klor och metaller finns i avfallet. Kunskapen om dioxiner bildas och i vilka mängder vid förbränning av avfall i enkla förbränningsugnar som liknar öppen förbränning av avfall är låg.

STF har 40 fjällstugor av olika storlek i den svenska fjällen. Dit kommer gäster som både övernattar och bara tar en paus på sin vandringstur. När gästerna befinner sig vid fjällstugorna genererar de avfall. Det finns möjlighet för gästerna att lämna sitt avfall vid fjällstugorna, men de uppmanas att bära med sig sitt avfall ner från fjället. Möjlighet att källsortera avfallet på fjällstugorna finns, men det blir också en brännbar fraktion som består av papper, mjukplast, mjukplastförpackningar med metallaminat och matrester. Restfraktionen förbränns i enkla förbränningsugnar av stugvärdarna då det finns begränsade möjligheter att förvara avfallet vid fjällstugorna.

Resultaten från projektet visar att dioxiner bildas vid förbränningen och att mängden dioxiner som bildas beror på hur förbränningen görs, dvs förbränningsförhållandena. När den brännbara fraktionen förbränns och varje batch om ca 10 kg nästan får brinna ut innan nästa batch matas in i förbränningsugnen så bildas minst mängd dioxiner, 1,8 ng WHO-TEQ/kg bränsle. Bottenaskan som bildas vid förbränningen innehåller väldigt lite dioxiner, 0,0018 ng WHO-TEQ/kg bränsle. För att minimera utsläppen av dioxiner från förbränningen av avfall i enkla förbränningsugnar vid fjällstugorna rekommenderas därför stugvärdarna att förbränna avfallet på det sättet.


Författare: Lisa Lundin och Eva Weidemann, Kemiska Institutionen, Umeå universitet
Publicerad: 2021
Antal sidor: 32

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: