Goda exempel på förebyggande av avfall

Författare: Maria Larsson, Marla Miljödialog AB och Veronika Ekstrand, D.Ekstrand AB
Publicerad: 2021

Sammanfattning:

De inger hopp, alla de goda exempel som numera finns om att förebygga avfall! Sedan Avfall Sveriges senaste rapport om goda exempel (Rapport 2015:03) så har det hänt en hel del. Vi kan nu presentera goda exempel inom ett flertal olika verksamheter som har lyckats förebygga avfall och alltså minskat sin resursanvändning och sina avfallsmängder. Det är också en större bredd i vilka olika slags avfall som verksamheterna har fokuserat på. Flest exempel finns inom äldreomsorgen och det vanligaste avfallsslaget som insatserna fokuserar på är matsvinn, vi har inte kunnat ta med alla goda exempel som finns om detta i den här rapporten.

De goda exemplen är sorterade under följande rubriker:

3. Äldreomsorg
4. Skolor
5. Barnomsorg
6. Kontor
7. Bygg- och rivningsavfall
8. Upphandling
9. Evenemang
10. Information till hushåll

För många kommuner kan det vara särskilt intressant med de goda exempel som finns om information till hushåll. Sedan augusti 2020 har Naturvårdsverket föreskrivit att kommunen ska lämna information till hushållen om avfallsförebyggande åtgärder. Renhållningsavgiften får användas.

Matsvinn är det som för många verksamheter är enklast, roligast och mest angeläget att börja med, så rapporten har ett särskilt kapitel (11) om att minska matsvinn. Det har också gjorts några bredare satsningar på att förebygga avfall med många aktörer och verksamheter inblandade. Dessa presenteras kortfattat i kapitel 12.

Sist i rapporten, kapitel 13, finns en tabell över vilka avfallsslag de olika kommunala verksamheterna har fokuserat på att minska.

Avfall Sverige har tagit fram en Handbok i att förebygga avfall, metod och inspiration, Rapport 2017:17, för att stötta och inspirera kommuner i arbetet med att förebygga avfall. Metoden i handboken har bland annat använts i projekt inom Översta steget där flera av rapportens goda exempel är hämtade ifrån.


Författare: Maria Larsson, Marla Miljödialog AB och Veronika Ekstrand, D.Ekstrand AB
Publicerad: 2021
Antal sidor: 61

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: