Handbok i att förebygga avfall i kommunen. Metod och inspiration.

Författare:
Publicerad: 2017

Sammanfattning:

Sammanfattning: Avfall Sveriges vision, ”Det finns inget avfall”, pekar tydligt ut riktningen för vårt gemensamma arbete. Det är en rejäl utmaning och vi behöver många olika verktyg på vägen mot visionen. Avfall Sverige strävar efter att utveckla verktyg som kan fungera som hjälpmedel för såväl kommuner som andra organisationer och företag.

Metoden som presenteras i den här handboken är ett verktyg för att nå ett steg närmare vår vision. Metoden riktar sig främst till kommunal verksamhet men det är vår förhoppning att många andra också ska finna den intressant. Den kan användas i sin helhet eller genom att välja olika delar, utifrån egna förutsättningar. Ambitionen är att metoden ska ge inspiration och vägledning till ett aktivt arbete att förebygga avfall inom en verksamhet – och på köpet utveckla verksamheten på flera sätt. 

Metoden är speciellt framtagen för att vara ett av Avfall Sveriges verktyg och den bygger på erfarenheter från tidigare genomförda utvecklings- och pilotprojekt. De projekt som främst inspirerat är:

  • Förebygga avfall, test och utveckling av metod, 2016-2017. Ett pilotprojekt där en första version av metoden testades i tre kommunala verksamheter: Ystadbostäder, Nanny Palmkvistskolan i Helsingborg och Bysjöstrands äldreboende i Ockelbo.
  • Från produktvalsprocessen till avfall, Metod och verktyg för att förebygga avfall, maj 2012. Ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB och Region Skåne.
  • Pilotprojekt inom Hässleholm miljö ABs arbete med ny avfallsplan, Förebygga avfall inom omsorgen i Hässleholms kommun, oktober 2012. 
  • Att minska byggavfallet, En metod för att förebygga avfall vid byggande, mars 2012. Ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska Healthcare.

Se bildspelet som presenterar rapporten. Öppnas i nytt fönster.


Författare:
Publicerad: 2017
Antal sidor: 48

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: