Handbok i avfallsplanering

Författare: Miljö & Avfallsbyrån i Mälardalen AB
Publicerad: 2018

Sammanfattning:

Den kommunala avfallsplaneringen har varit av stor betydelse för utvecklingen av avfallshanteringen i Sverige under de senaste decennierna. Genom att ta fram en handbok önskar Avfall Sverige ge stöd i kommunernas arbete med avfallsplaner, som komplement till Naturvårdsverkets föreskrifter och vägledning. Avfall Sverige önskar också inspirera kommunerna till att ännu bättre använda avfallsplanen som verktyg för att utveckla avfallshanteringen.

Handboken innehåller rekommendationer till kommunerna om hur avfallsplaneringsprocessen kan drivas och hur själva avfallsplanen kan se ut. Utgångspunkten är gällande lagstiftning samt intressanta exempel från kommunal avfallsplanering. Under år 2017 har Naturvårdsverket beslutat om nya föreskrifter om innehåll i kommunala avfallsplaner, vilket har föranlett den revidering och uppdatering av handboken som nu har skett.

Denna handboken ersätter den tidigare utgivna handboken i kommunal avfallsplanering rapport 2012:09. 


Författare: Miljö & Avfallsbyrån i Mälardalen AB
Publicerad: 2018
Antal sidor: 88

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: