Handbok metanpotential

Författare:
Publicerad: 2011

Sammanfattning:

Sammanfattning

Det finns metanpotentialsdata för ett stort antal ”vanliga” substrat för biogasanläggningar, till exempel olika gödselslag, matavfall och växtmaterial. Men behovet är fortfarande stort för att ta fram ytterligare information om ”nya” tänkbara material. Intresset för så kallade satsvisa utrötningsförsök (BMP/Biochemical Methane Potential) är därför stort.

Innan ett organiskt material tas in i en biogasanläggning är det angeläget att göra en utvärdering avseende materialets metanbildningspotential. Detta gäller både vid uppstart av en ny anläggning och när nya material tas in i en befintlig anläggning. Den kemiska sammansättningen av organiska material varierar kraftigt vilket påverkar både nedbrytbarhet och metanbildning. Det är möjligt att göra en bedömning av metanpotentialen för en viss råvara genom att söka information i litteraturen eller genom någon typ av kemisk/fysikalisk/biologisk karakterisering av materialet. En ofta tillämpad biologisk utvärderingsmetod är att bestämma den maximala metanpotentialen för ett visst material genom satsvisa utrötningsförsök (BMP/Biochemical Methane Potential).

Idag används BMP-metoden för att utvärdera olika material både på svenska och internationella universitet och institut, hos olika konsultfirmor och direkt på biogasanläggningar. Viss data från dessa tester finns också tillgängliga i vetenskaplig litteratur samt i olika rapporter. I litteraturen finns också riktlinjer och protokoll för hur BMP bör genomföras, men trots detta är det stor variation i hur testerna utförs och också i hur resultaten tolkas.

Denna rapport sammanfattar kunskap från vetenskaplig litteratur och rapporter samt från en svensk referensgrupp av personer som i dagsläget är aktiva utförare av BMP-tester. Rapporten redovisar inget standardiserat protokoll, då detta kan variera utifrån tillgänglig utrustning och också vilket material som avses testas. Istället lyfter författarna fram och diskuterar olika faktorer som är av vikt att ta hänsyn till vid genomförandet och tolkningen av ett BMP-test. Rapporten ger också förslag på hur resultaten på bästa sätt ska redovisas för att möjliggöra jämförande analyser/bedömningar av tester utförda vid olika instanser.


Författare:
Publicerad: 2011
Antal sidor: 36

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: