Hushållsavfall i siffror - kommun- och länsstatistik 2018

Författare:
Publicerad: 2019

Sammanfattning:

Avfall Sveriges årliga rapport Hushållsavfall i siffror innehåller avfallsstatistik på läns- och kommunnivå. Statistiken omfattar uppgifter om avfallsmängder, avfallsavgifter, kundnöjdhet, återvinning och många andra uppgifter om avfallshanteringen i kommunen. Uppgifterna på kommunnivå presenteras i en tabellbilaga samt i kartor. Länsstatistik presenteras i tabeller och diagram. Dessutom presenteras kommuner i kommunindex (25-i-topp) gällande sammanvägt index avfallsverksamhet, miljö, kundnöjdhet och återvinningscentraler.

Rapporten innehåller även en kartläggning av antalet entreprenörer som samlar in matoch restavfall samt slam i svenska kommuner samt en redogörelse för genomsnittliga avfallsavgifter i kommuner med egen regi respektive entreprenad.

De flesta uppgifterna har hämtats från Avfall Sveriges web-baserade statistiksystem Avfall Web. Sammanställningen är inte komplett eftersom alla kommuner inte matar in i Avfall Web, men förhoppningen är att denna rapport stimulerar till att öka inmatningen.


Författare:
Publicerad: 2019
Antal sidor: 153

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: