Kapacitetsutredning 2019 – Energiåtervinning och mängder restavfall till år 2024

Författare: Jenny Sahlin och Martyna Solis, Profu AB
Publicerad: 2019

Sammanfattning:

Rapporten ingår i en uppdatering av tillgång och efterfrågan på svensk avfallsförbränningskapacitet. Mellan åren 2012–2017 gavs rapporten ut årligen. Därefter ges den ut vartannat år. De tidigare rapporterna är: F2012:03, E2013:04, E2014:03, 2015:14, 2016:13 och 2017:16.

Kapacitetsutredning 2019 beskriver befintlig och planerad kapacitet i kraftvärme- och värmeverk för energiåtervinning till år 2024, och jämför med tillgängliga mängder restavfall till energiåtervinning. Restavfall avser avfall efter källsortering till biologisk behandling och materialåtervinning. Import av avfallsbränsle beskrivs med avseende på mängder och exportländer. Årets utredning innehåller en fördjupning om vad som har hänt med plastavfall sedan Kinas importstopp vid årsskiftet 2017/18.

Utredningen har gjorts av Profu AB på uppdrag av Avfall Sverige. Underlaget kommer från Profus intervjuer med marknadsaktörer, samt från dataunderlag från Avfall Sverige och Naturvårdsverket. Utredningen gjordes i mars-april 2019.


Bild på framsidan av rapport 2019:18
Författare: Jenny Sahlin och Martyna Solis, Profu AB
Publicerad: 2019
Antal sidor: 39

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: