Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner

Författare: Jurate Miliute-Plepiene, Jan-Olov Sundqvist, Åsa Stenmarck och Yuqing Zhang, IVL Svenska Miljöinstitutet
Publicerad: 2019

Sammanfattning:

Målet för detta projekt är att i ett livcykelsperspektiv beskriva olika avfallsfraktioners klimatpåverkan från:

(a) avfallshantering (”nedströmsstudien”) och

(b) avfallsförebyggande åtgärder (”uppströmsstudien”).

Koldioxidbesparingarna eller -belastningarna illustrerar vi sedan som motsvarande kilometer av transport som man skulle kunna köra med en genomsnittlig bensindriven personbil.

Analysen täcker 32 olika fraktioner av hushållsavfall baserade på avfallsklassificeringen i Avfall Web. Matavfall, olika förpackningsavfall, textilier, flera typer av grovavfall, farligt och restavfall är bland de fraktioner som analyserades. Klimatpåverkan utrycks i CO2 ekvivalenter (CO2e) och baseras på resultat från olika livscykelanalysstudier. Som huvudmetod valde vi så kallad ”bokförings-LCA”. Det innebär att vi får ett mer konservativt resultat än man använder så kallad ”konsekvens-LCA”. Ett negativt tecken (-) på ett resultat betyder en minskning av klimatpåverkan. I uppströmsstudier innebär detta att ingen konsumtion av produkter uppstod. I nedströmsstudier innebär det att större fördelar uppstår när återvunna produkter ersätter nya material och/eller energi. Det positiva tecknet betyder klimatbelastning i CO2e, alltså att man släpper ut mer CO2.


Författare: Jurate Miliute-Plepiene, Jan-Olov Sundqvist, Åsa Stenmarck och Yuqing Zhang, IVL Svenska Miljöinstitutet
Publicerad: 2019
Antal sidor: 47

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: