Mäta och följa upp avfallsförebyggande i verksamheter – Vägledning

Författare: Karin Nielsen, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad och Åsa Hagelin, Avfall Sverige.
Publicerad: 2021

Sammanfattning:

Allt fler kommuner arbetar med att förebygga avfall men fortfarande är arbetet till stora delar i sin linda. Avfall Sverige har tagit fram ett flertal olika verktyg för att stötta och inspirera kommunerna i deras arbete med förebyggande, läs mer på www.avfallsverige.se

Göteborgs Stad har lång erfarenhet av förebyggande av avfall och har tagit fram en rad vägledningar och andra dokument som finns tillgängliga på www.goteborg.se/forebyggavfall

Denna vägledning är ett verktyg där Avfall Sverige och Göteborgs Stad har samverkat för att komplettera Avfall Sveriges Handbok i att förebygga avfall i kommunen, metod och inspiration (2017:17) specifikt avseende att mäta och följa upp resultat från arbetet med förebyggande av avfall. Kompletterande information finns också i Avfall Sveriges Vägledning för att skriva projektbeskrivning för projekt inom förebyggande av avfall. Till den vägledningen hör en resursplan i excel för beräkning av arbetstid per arbetsplats respektive för hela projektet. 

Syftet med denna vägledning är att få fler att förebygga avfall och bygga upp en större nationell erfarenhet och fler mätbara resultat.


Författare: Karin Nielsen, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad och Åsa Hagelin, Avfall Sverige.
Publicerad: 2021
Antal sidor: 0

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: