Matarvattenkemi för avfallseldade kraft- och värmeverk. Vägledning till en säker övervakning och kontroll av vattenkemin i vatten-ångcykeln vid avfallseldade an-läggningar

Författare:
Publicerad: 2012

Sammanfattning:

Sammanfattning: En bra vattenkvalitet är en förutsättning för lång livslängd samt en säker och ekonomisk drift av avfallseldade anläggningar. Det är ett kortsiktigt tänkande att inte investera i genomtänkt utrustning för vattenbehandling såsom vattenreningsanläggning, doseringsutrustning och instrument för kvalitetsövervakning. Några ekonomiska fördelar med en bra vattenkvalitet är minskad risk för driftstörningar, bättre verkningsgrad på turbin och panna, lägre vattenförbrukning och lägre kemikalieförbrukning. 

Denna handbok ska vara ett verktyg för att få bästa möjliga kontroll på vattenkemin och vattenkvaliteten i vatten-ångcykeln vid avfallseldade anläggningar.

Handboken omfattar sex avsnitt och innehåller en tydlig strategi för hur vattenkemin ska utformas för att minimera risken för driftstörningar och haverier orsakade av en felaktig vattenkemi i systemet.

  1. Övervakning av vattenkemin 
  2. Rening av spädvatten
  3. Dosering av kemikalier
  4. Avställning och konservering
  5. Invändig inspektion
  6. Kemisk rengöring

Varje avsnitt i handboken avslutas med rekommendationer och förslag på åtgärder anpassande till den typ av anläggningar som gäller för Avfall Sveriges medlemmar.

Handboken riktar sig till:

  • Kraftverkskemister som utifrån beskrivningarna i handboken själva ska kunna utverka system som ger en trygg och säker kontroll av vattenkemin i vatten-ångcykeln.
  • Driftpersonal och underhållspersonal som utifrån handboken ska kunna förstå omfattningen av de olika områdena och med hjälp av hänvisningar till andra handböcker och dokument kunna skapa en hållbar matarvattenbehandling.
  • Driftledningen som ska få en förståelse för vikten av en bra vattenkemi och vad en felaktig vattenkvalitet kan innebära för anläggningen. En förutsättning för att få en fungerande kontroll på vattenkemin är förankring på ledningsnivå.

Ångpannor med ett tryck över 65 bar har inte tagits med i handboken. Hetvattenpannor tas heller inte med i projektet.

Många rekommendationer som ges i handboken kan givetvis även appliceras på såväl högtryckspannor som hetvattenpannor.


Författare:
Publicerad: 2012
Antal sidor: 72

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: