Miljöstyrande taxa? En vägledning till viktbaserad avfallstaxa inför beslut, vid införande och drift

Författare:
Publicerad: 2014

Sammanfattning:

Sammanfattning: Denna vägledning syftar till att ge kommuner en samlad bild över vad det innebär att införa viktbaserad avfallstaxa. Vägledningen är tänkt att ge praktiska rekommendationer för hur ett system för viktdebitering kan utformas och utvärderas på bästa sätt. Vägledningen är uppdelad i råd och rekommendationer relevanta vid beslutsskedet, under implementeringsfasen, i drift och för utvärderingsarbetet.

Bland Sveriges 290 kommuner är det vanligast att tillämpa volymbaserad avfallstaxa för hushållsavfall.  Många har dock viktbaserad taxa för storbehållare. Sedan 1995 har 31 kommuner valt att övergå till viktbaserad avfallstaxa för kärlhämtning, där kunder betalar en rörlig avgift baserad på hur mycket avfall de faktiskt kastar istället för en avgift som baseras på kärlets volym. Flest kommuner gick över till viktbaserad avfallstaxa i slutet av 1990-talet, men på senare år har Göteborg (2010) och Stockholm (2012) övergått till viktbaserad taxa och Falkenberg planerar övergång 2014. Bjuv och Mörbylånga har av olika skäl återgått till volymbaserad taxa, men att Sveriges två största kommuner nyligen valt ett viktbaserat debiteringssystem indikerar att viktdebitering är högst aktuellt.


Författare:
Publicerad: 2014
Antal sidor: 64

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: