Öka takten uppför trappan - Vägledning

Författare: Maria Larsson, Marla Miljödialog AB
Publicerad: 2021

Sammanfattning:

Konceptet Öka takten uppför trappan har tagits fram för att ge stöd åt dig som vill prata om resurssmart materialanvändning och förebyggande av avfall med chefsgrupper och politiska ledningsgrupper i kommunen. Vi tänker oss att du kan vara till exempel en avfallsstrateg, en miljöstrateg eller motsvarande, men materialet kan användas även av andra som vill få igång ett arbete kring att förebygga avfall. Materialet är tänkt att öka kunskapen om förebyggande av avfall hos målgruppen (politiker och chefer) och få dem att tycka att det är viktigt att kommunen arbetar med det.

Materialet som ingår i konceptet består av dels en presentation i Powerpoint med manus (finns som bilagor under rapporten när du är inloggad) och dels rapporten som är en vägledning.

Vägledningen innehåller följande delar:

  • Stöd för att få komma in på mötet
  • Förbered mötet
  • Byggstenar för mötet
  • Förslag på upplägg för olika situationer
  • Att jobba med information riktad mot hushåll och andra målgrupper
  • Tänk på det här
  • Involveringsövningar
  • Användbar statistik
  • Länkar till filmer, hemsidor och annat material

I vägledningen använder vi främst begreppet förebyggande av avfall eftersom det används i lagtexterna. Men det kan vara svårt att förstå och uppfattas som abstrakt. Om du tror att målgruppen är obekant med förebyggande av avfall kan begreppet resurssmart materialanvändning underlätta förståelsen för din presentation. Vi skriver mer om detta i kapitlet Tänk på det här.

Använd de delar av materialet som passar dig och din situation. Vi har försökt tillgodose de behov som vi har uppfattat, men det är förstås så att inte alla har behov av allt. 


Författare: Maria Larsson, Marla Miljödialog AB
Publicerad: 2021
Antal sidor: 39

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: