Uppdaterad vägledning för prisjustering med index inom avfallsverksamheten

Författare: Lars Aspholmer
Publicerad: 2018

Sammanfattning:

Den här rapporten är en uppdatering av Avfall Sverige rapport 2015:06 Vägledning för prisjustering med index inom avfallsverksamhet. Rapporten är ett stöd till svenska kommuner, kommunala avfallsbolag och kommunalförbund i arbetet med indexreglering av priser i avfallsentreprenader. 

Syftet med vägledningen är att öka kunskapen om hur man kan välja, använda och räkna med index. Vägledningen ger exempel på hur olika indexserier kan användas och kombineras för att passa olika typer av verksamhet som förekommer inom kommunernas avfallshantering.

Revideringen är motiverad utifrån förändringar i indexserier, bland annat har T92SÅE2 tagits bort och T16SÅE3 tillkommit. T08 serierna finns numera i tre varianter och den serie som är med diesel benämns med tillägget MD, exempelvis T08SÅ14MD. Diesel kallas numera konsekvent diesel mk 1. Tabeller som visar andelar är uppdaterade till januari 2018. 


Författare: Lars Aspholmer
Publicerad: 2018
Antal sidor: 46

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: