Vägledning för engångsfria evenemang. Pantsystem för glas och tallrikar

Författare: Anna Lindvall, Göteborg & Co
Publicerad: 2021

Sammanfattning:

Den här vägledningen beskriver hur evenemang, festivaler och städer kan minska användningen av engångsartiklar genom att etablera retursystem för tallrikar, glas och muggar. Den vänder sig till arrangörer av små och stora evenemang, festivaler och övriga stadsaktörer som jobbar med restaurangoch besöksnäring, nedskräpningsfrågor eller hållbarhet i stort. Det visas exempel på hur städer kan etablera eller möjliggöra pantsystem för take away-förpackningar på caféer och restauranger (se bilaga 1).

Vår metod bygger på att tidigt sätta upp ett konkret mål för arbetet med att minska användningen av engångsartiklar på ert evenemang eller i er stad. Därefter uppmuntras ni att genomföra konkreta satsningar på ett kreativt och experimenterade vis, för att därefter utveckla satsningarna efter hand. Vägledningen innehåller alla verktyg som ni behöver för att sätta igång, med steg-för-stegguider, checklistor och tips från våra genomförda evenemang och pilottester.

Vägledningen syftar till att sprida vår metod till fler aktörer och få fler evenemang, festivaler och städer att våga experimentera och skapa pantsystem som passar just deras arrangemang. I förlängningen strävar vi efter att göra hållbara evenemang till norm i Sverige, och denna vägledning utgör en viktig pusselbit för det konkreta hållbarhetsarbetet på evenemang. Texten ska vägleda och förenkla för arrangörer som vill skapa hållbara, avfallssnåla evenemang genom att etablera pantsystem eller andra cirkulära lösningar.

Texten bygger på erfarenheter från projektet ”Engångsfria Evenemang” som drivs av Göteborg & Co. Den huvudsakliga plattformen för att genomföra olika tester som syftar till att minska användningen av engångsartiklar är Göteborgs Kulturkalas. På grund av covid-19-pandemin ställde projektet om under 2020 och etablerade även pantsystem för flergångsmaterial på Julstaden Göteborg 2020 samt på ett antal caféer i centrala Göteborg. I bilagorna kan ni läsa mer om bland annat ett pilottest för pantsystem på caféer i staden, en inspirerande broschyr om olika hållbarhetssatsningar på evenemang, samt informationskampanjer och pressmaterial från genomförda satsningar.


Författare: Anna Lindvall, Göteborg & Co
Publicerad: 2021
Antal sidor: 64

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: