Vägledning för entreprenaduppstart

Författare: Amanda Carlberg, Thomas Bademo, Lotten Juhlin och Jonas Selander Lyckeborg,Sweco Environment
Publicerad: 2019

Sammanfattning:

Många kommuner har på senare år upplevt problem vid uppstart av nya entreprenader inom avfallshämtning. Det är överfulla kärl, uteblivna hämtningar och många samtal från kunderna till entreprenör och kommun. Trots tydliga krav i såväl upphandlingsdokument som avtal och täta kontakter mellan beställare och entreprenörer inför nya entreprenader blir uppstarterna ofta mer eller mindre blir problematiska.

Föreliggande vägledning ger goda exempel och tips på hur beställare och entreprenörer kan förbereda uppstarter på bästa sätt och därmed begränsa mängden störningar, reklamationer och avvikelser. Den är tänkt att utgöra ett stöd i upphandlings- och uppstartsprocessen och är ett komplement till Avfall Sveriges mall för upphandling av avfallshämtning. Förberedelserna för entreprenaduppstart inkluderar fyra moment; riskanalys, plan för uppstart, genomförande och utvärdering. Vägledningen innehåller även en checklista som ska kunna fungera som stöd för beställarorganisationer vid genomförande av uppstart.

Vägledningen baseras på erfarenheter från intervjuade kommuner, kommunala bolag och entreprenörer samt konsultbolaget Sweco, som genomfört projektet.


Författare: Amanda Carlberg, Thomas Bademo, Lotten Juhlin och Jonas Selander Lyckeborg,Sweco Environment
Publicerad: 2019
Antal sidor: 43

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: