Vägledning för upphandling av avfallsbehandlingstjänster

Författare:
Publicerad: 2011

Sammanfattning:

Kommunal avfallsbehandling är komplex och mångfacetterad då varje avfallsslag bäst omhändertas utifrån sina egenskaper och innehåll. Varje skild avfallsfraktion behöver därför söka den lämpligaste behandlingsmetoden utifrån egenskaper, sortering, avsättning samt tekniska, ekonomiska och sociala förutsättningar.

De kommuner som inte utför behandlingen av ett visst avfallsslag i egen regi (kommunal förvaltning, i eget bolag eller i ett med andra kommuner samägt bolag) måste upphandla behandlingstjänsten. Avfall Sverige har för att stärka kunskaperna om offentlig upphandling inom kommunal avfallshantering
tagit fram föreliggande stöd och mallar för upphandling av behandlingstjänster.

Uppdraget har genomförts av Per-Åke Larsson Upphandling, Kungsbacka med stöd av en referensgrupp bestående av representanter från Avfall Sveriges arbetsgrupp för beställarfrågor samt ordförandena i övriga berörda arbetsgrupper inom Avfall Sverige. Denna version av vägledningen är uppdaterad med hänsyn till ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling enligt SFS 2010:571 som trädde i kraft 2010 07 15. Den är vidare uppdaterad med hänsyn till ny rättspraxis, modern terminolog m.m.


Författare:
Publicerad: 2011
Antal sidor: 88

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: