Vägledning Minimeringsmästarna - Så här arrangerar du en minimeringsmästartävling!

Författare: Elin Svensson, Göteborgsregionen
Publicerad: 2020

Sammanfattning:

Minimeringsmästarna är en metod för kommuner, kommunalförbund, bostadsbolag och regioner för att arbeta med avfallsförebyggande i hushåll. Avfallet i Sverige och världen behöver minska markant och att få hushåll och privatpersoner att minska sitt avfall är ofta svårt, men absolut inte omöjligt!

Minimeringsmästarna är ett beprövat koncept där kommuner, kommunalförbund, bostadsbolag och regioner har utmanat helt vanliga hushåll att under ett år minska sina avfallsmängder med 50 procent. Metoden är lekfull, kommunikativ, enkel och framförallt framgångsrik.

I den här vägledningen finns alla verktyg som behövs, dels för att delta i Minimeringsmästarna – Sverigekampen och dels för att anordna en egen minimeringsmästartävling. Vägledningen innehåller steg-för-steg-guider, checklistor och tidigare arrangörers allra bästa tips.


Författare: Elin Svensson, Göteborgsregionen
Publicerad: 2020
Antal sidor: 61

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: