Vägledning till konstruktion av avfallstaxa

Författare:
Publicerad: 2014

Sammanfattning:

Sammanfattning:  Rapporten ”Konstruktion av avfallstaxa” (Avfall Sverige rapport U 2008:18) har utgjort en vägledning för kommunerna för att ta fram nya avfallstaxor. Sedan rapporten skrevs har behovet av vägledning ökat bland annat med avseende på taxekonstruktion för andra insamlingssystem än vanliga kärl, exempelvis sopsug, fyrfackskärl och optisk sortering.

Uppdateringen i och med denna rapport har främst sin grund i nya insamlingslösningar och nya juridiska förutsättningar. Vissa moment kring arbetet med konstruktion av avfallstaxa har lagts till. För att göra rapporten mer användarvänlig har de vägledande delarna förtydligats. 

Slutligen har rapporten också anpassats till det uppdaterade upplägget för kursen i taxekonstruktion.


Författare:
Publicerad: 2014
Antal sidor: 88

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: