Verksamhetsgrupp Farligt avfall på ÅVC

Syftet med verksamhetsgruppen är att verka för erfarenhetsutbyte och utveckling inom farligt avfall-hanteringen på ÅVC i Sverige. Verksamhetsgruppens mål är att sprida information om säker farligt avfall-hantering på återvinningscentraler till Avfall Sveriges medlemmar, samt utveckla och förbättra hanteringen, och föra dialog med berörda externa aktörer och myndigheter.

Verksamhetsgruppens inriktning är att:

  • verka för erfarenhetsutbyte och utveckling inom området farligt avfall på ÅVC, specifikt frågor som rör arbetsmiljö, hantering (sortering, packning, transport, rutiner), samt insamlingslösningar.
  • bedriva kunskapsspridning och vara drivande och initiera projekt inom området.
  • ha en överblick kring vad som har gjorts på området och vad för relevant material som finns att tillgå.

Om du har frågor kring verksamhetsgruppens arbete eller vill delta i gruppens arbete, kontakta Camilla Nilsson på Avfall Sveriges kansli via e-post till camilla.nilsson@avfallsverige.se eller telefon 040-35 66 26.


Skriv ut: