Om oss

Verksamhetsgrupp Återbruk

Syftet med verksamhetsgruppen är att verka för erfarenhetsutbyte och utveckling inom återbruk. Verksamhetsgruppens mål är att arbeta för att Avfall Sveriges medlemmar ska öka sin insamling och avsättning av återbruksmaterial, samtidigt som rejektmängderna hålls låga.   

Verksamhetsgruppens prioriterade frågor

Om du har frågor kring verksamhetsgruppens arbete eller vill delta i gruppens arbete, kontakta Camilla Nilsson.

Senast uppdaterad - 2022-08-18

Camilla Nilsson

KONTAKT

Camilla Nilsson

Rådgivare för ÅVC, återbruk på ÅVC, insamling av farligt avfall och elavfall