Verksamhetsgrupp Återbruk

Syftet med verksamhetsgruppen är att verka för erfarenhetsutbyte och utveckling inom återbruk. Verksamhetsgruppens mål är att arbeta för att Avfall Sveriges medlemmar ska öka sin insamling och avsättning av återbruksmaterial, samtidigt som rejektmängderna hålls låga.   

Verksamhetsgruppens prioriterade frågor att arbeta med är:

  • Juridiska förutsättningar för återbruksarbete
  • Goda exempel på återbruksarbete
  • Goda exempel på arbete för minskande rejektmängder
  • Återbruk av bygg- och rivningsavfall/material.
  • Goda samarbeten med externa aktörer

Om du har frågor kring verksamhetsgruppens arbete eller vill delta i gruppens arbete, kontakta Camilla Nilsson på Avfall Sveriges kansli via e-post till camilla.nilsson@remove-this.avfallsverige.remove-this.se eller telefon 040-35 66 26.


Skriv ut: