Verksamhetsgrupp Anläggning farligt avfall

Verksamhetsgrupp anläggning farligt avfall verkar för teknikutveckling, utbildning och erfarenhetsutbyte samt för att bistå politiker och andra beslutsfattare med fakta och underlag för beslut inom området. Verksamhetsgruppens mål är att vara drivande i och initiera allmännyttiga projekt med koppling till området farligt avfall på avfallsanläggningar. Verksamhetsgruppen tar ett övergripande ansvar för frågan behandling av farligt avfall och den hantering och transport som är sammankopplad med verksamheten.

Verksamhetsgruppens inriktningar är att

  • fungera som expertgrupp för att bedöma inkomna projektansökningar till Avfall Sveriges Avfallsanläggningssatsning som rör farligt avfall, specifikt frågor som rör behandling, tillstånd, hantering (sortering, packning, mellanlagring etc.) och transport.
  • verka för erfarenhetsutbyte och utveckling inom området farligt avfall, specifikt frågor som rör behandling, tillstånd, hantering (sortering, packning, mellanlagring etc.) och transport.
  • bedriva kunskapsspridning och vara drivande och initiera projekt inom området.
  • ha en överblick kring vad som har gjorts på området och vad för relevant material som finns att tillgå.

Om du har frågor kring gruppens arbete eller vill delta, kontakta Johan Fagerqvist på Avfall Sveriges kansli via e-post till johan.fagerqvist@avfallsverige.se eller telefon 040-35 66 24.


Skriv ut: