Verksamhetsgrupp Lakvatten

Avfall Sveriges verksamhetsgrupp för lakvatten fungerar bland annat som styrgrupp för lakvattennätverket. En viktig målsättning för gruppen är även att vara drivande i och initiera allmännyttiga lakvattenprojekt inom områden där det finns behov av att öka kunskapen i branschen.

Verksamhetsgruppens inriktningar är att

  • fungera som expertgrupp för inkomna projektansökning kopplade till lakvatten till Avfall Sveriges deponeringssatsning.
  • vara drivande i och initiera allmännyttiga lakvattenprojekt inom områden där man ser ett behov av att öka kunskapen inom branschen.
  • fungera som en styrgrupp till lakvattennätverket. Fånga upp viktiga frågor från nätverket för att realisera dessa i projekt eller andra kunskapssammanställningar. 
  • arbeta inom ett avgränsat område kring lakvatten. Uppkomst, rening och spridning av alla typer av förorenade vatten från avfallsanläggningar.
  • bedriva kunskapsspridning kring lakvatten genom främst lakvattennätverket.
  • ha en överblick kring vad som har gjorts på lakvattenområdet och vad för relevant material som finns att tillgå 

Verksamhetsgruppen är öppen för alla avfallsanläggningar och kommuner som driver en avfallsanläggning med deponering eller som har deponerat avfall och som också är medlem i Avfall Sverige. Gruppen verkar för teknikutveckling, utbildning och erfarenhetsutbyte samt för att bistå politiker och andra beslutsfattare med fakta och underlag för beslut inom lakvattenområdet.

Arbetar du på en avfallsanläggning som deponerar avfall eller har deponerat avfall och som också är medlem i Avfall Sverige? Vill du arbeta aktivt i verksamhetsgrupen för lakvatten? Kontakta då Johan Fagerqvist på Avfall Sveriges kansli via e-post till johan.fagerqvist@avfallsverige.se eller telefon 040-35 66 24.

Lakvattennätverket

Om du arbetar med eller är intresserad av olika former av mer eller mindre förorenade vatten som uppstår från på en avfalls- eller sorteringsanläggning kanske lakvattennätverket är något för dig. Du kanske även arbetar med driften av olika behandlingssystem och vill dela dina frågor och erfarenheter. Mer info hittar du här.


Skriv ut: