Verksamhetsgrupp Avfallsbränsle

Syftet med verksamhetsgruppen är att verka för erfarenhetsutbyte och utveckling inom området restavfall till förbränning. 

Verksamhetsgruppens övergripande mål är att i likriktat arbete, med koppling till Avfall Sveriges ståndpunkter, verka för likriktad kvalitetssäkring och hållbar hantering av restavfall till avfallsförbränning. Påverkansarbete sker både inom Sverige och EU.

Verksamhetsgruppen syftar även till att vara drivande i och initiera projekt med koppling till ovan beskrivna områden. Verksamhetsgruppen bereder ansökningar till Energiåtervinningssatsningen inom ovan beskrivna områden.

Om du har frågor kring gruppens arbete eller vill delta i gruppens arbete, kontakta Johan Fagerqvist på Avfall Sveriges kansli via e-post till johan.fagerqvist@avfallsverige.se eller telefon 040-35 66 24.


Skriv ut: