Giftfria kretslopp

Prioriterade frågor 2018:

  • Öka kunskap om farliga ämnen kopplat till förebyggande, återbruk och materialåtervinning

  • Bevaka och tolka EUs kommande vägledning för klassificering av farligt avfall

  • Initiera och delta i minst tre UVK-projekt 2018

Medlemmar i arbetsgruppen:

Liselott Myrbråten, Tekniska Verken i Linköping, ordförande

Britta Moutakis, Avfall Sverige, sekreterare

Magnus Broman, Stockholm Vatten och Avfall

Lia Detterfelt, Renova, Göteborg

Elisabeth Johansson, Vakin, Umeå

Martina Melander, Fortum Waste Solutions, Kumla

Gro Runeman, LSR, Landskrona

AnnaCarin Söderhielm, Gästrike återvinnare, Gävle


Skriv ut: