Verksamhetsgrupp Avfallsjuridik

Syftet med verksamhetsgruppen är att verka för erfarenhetsutbyte och utveckling när det gäller avfallsjuridik med koppling till den kommunal renhållningsskyldigheten.

Verksamhetsgruppens mål är att genom erfarenhetsutbyte och strategiskt arbete analysera det kontinuerliga behovet av rådgivning och vägledning till medlemmarna i form av medlemsrådgivning, utbildning, rapporter, vägledningar, guider, mallar med mera när det gäller avfallsjuridik med koppling till den kommunal renhållningsskyldigheten.

Fokusområden för verksamhetsgruppen är olika juridiska aspekter kopplade till verkställandet av den kommunala renhållningsskyldigheten samt frågor kopplade till de producentansvar som har beröringspunkter med den kommunala renhållningsskyldigheten. 

Verksamhetsgruppen håller två fysiska möten per år. Informationen från verksamhetsgruppen sprids vidare till Avfall Sveriges medlemmar genom:

  • mindre refererat från mötena återförs till arbetsgruppen
  • förslag på utbildningsaktiviteter
  • på Avfall Sveriges hemsida och /eller kortare artikel i tidningen
  • möjlighet till direktkontakt med deltagarna i verksamhetsgruppen

 


Skriv ut: