Verksamhetsgrupp Upphandling

Syftet med verksamhetsgruppen är att verka för erfarenhetsutbyte samt utveckling och kompetenshöjning inom avfallsupphandlingsområdet. Verksamhetsgruppen initierar och medverkar i olika projekt, som att revidera och ta fram nya upphandlingsmallar och dokument för uppföljning samt medverkar i planering av nätverksträffar och temadagar. 

Verksamhetsgruppen håller två fysiska möten per år. Informationen från verksamhetsgruppen sprids vidare till Avfall Sveriges medlemmar genom:

  • mindre refererat från mötena återförs till arbetsgruppen
  • förslag på utbildningsaktiviteter
  • på Avfall Sveriges hemsida och /eller kortare artikel i tidningen
  • möjlighet till direktkontakt med deltagarna i verksamhetsgruppen

Skriv ut: